חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תשומת לב: צעירים, קשישים ומשחקי מחשב
  Attention: the Young, the Elderly, and Video Games  
1883-0103-01
סמ'  ב'1600-1800 שיעור ד"ר ולנר גילת גלית פנינה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סילבוס לקורס: תשומת לב: צעירים, קשישים ומשחקי מחשב

Attention: Young people, elderly citizens and computer games


שם המרצה: ד"ר גלית ולנר

מספר קורס: 1883-0103-01

השיעורים יתקיימו בימי שלישי, שעות 16:00-18:00

שעת קבלה: לפי תאום מראש במייל

דוא"ל: galit_wellner@post.tau.ac.il

שם המתרגלת: הילה ויטק

דרישות קדם ודרישות נוספות: אין

 

תיאור הקורס

כללי: בשנים האחרונות יותר ויותר מחקרים עוסקים במושג תשומת הלב , החל מתיאור הפרעות כמו ADHD וכלה בהצבעה על הטלפון הנייד כמכשיר שמסיט את תשומת הלב בזמן נהיגה. אבל תשומת לב היא מושג רב פנים. דיסציפלינות שונות מתייחסות לתשומת לב באופנים שונים - פסיכיאטריה, חקר המוח, פסיכולוגיה, כלכלה, אנתרופולוגיה, ועוד. בקורס נחקור את מושג תשומת הלב בשני אופנים: בחלק התיאורטי נבין את המקורות ההיסטוריים והפילוסופים של מושג תשומת הלב. בחלק המעשי נגבש אסטרטגיות להתמודדות עם פיצול תשומת הלב, תוך דגש על האוכלוסיה הקשישה המועדת לתאונות דרכים. הואיל והפלסטיות של המוח היא תכונה בסיסית שלא נעלמת בהתבגרות, נתמקד בתיאוריה שמלמדת פיצול תשומת לב באמצעות משחקי מחשב. הקורס יכלול פיתוח קבוצתי של מערכת מבוססת משחקי מחשב לשיפור ההתמודדות של אנשים בגיל הזיקנה עם האתגרים הכרוכים בהתנהלות בטוחה בכבישים. בכוונתנו לשלב בין עשיה מעשית למחקרית, ועל כן נכוון את העשייה כך שניתן יהיה לפרסם מאמר אקדמי בסיום הקורס בהשתתפות כל הסטודנטים המעוניינים בכך.

קהל יעד: הקורס מתאים מצד אחד לגיימרים ולאנשי טכנולוגיה, ומצד שני למעוניינים לקחת חלק במפגשים עם גיל הזיקנה ובחשיבה על שיפור איכות החיים בגיל זה.

 

מטרות הקורס:

  1. מתן תשומת לב לתשומת הלב ולאפשרויות חלוקת הקשב במולטי-טאסקינג.
  2. מיצוב מחדש של הזיקנה כמצב בו למידה עודנה אפשרית.
  3. שיפור איכות חייהם של קשישים, ע"י לפיתוח יכולות מוחיות ושיפור יכולות קוגניטיביות שמתנוונות עם השנים.
  4. יצירת קשרים בין-דוריים חווייתיים בין סטודנטים לקשישים.

 

דרישות הקורס

בקורס חובת נוכחות.

במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים לתכנן את הפעילות עם הקשישים, להדריך קשישים כיצד לשחק, ולבדוק את השיפור – אם חל שיפור – בפיצול הקשב הויזואלי.

בסיום הקורס יתבקשו הסטודנטים לכתוב עבודה מסכמת בהיקף של 5-8 עמודים.

מועד הגשת העבודה: 19 באוגוסט בשעה 12:00 בצהרים במייל.

 

מרכיבי הציון:

10% - השתתפות בכיתה

40% - תוצרי הפעילות חברתית

50% - הגשת עבודה מסכמת

סילבוס מפורט


1883-0103-01 תשומת לב: צעירים, קשישים ומשחקי מחשב
Attention: the Young, the Elderly, and Video Games
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר ולנר גילת גלית פנינה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת