חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תשומת לב: צעירים, קשישים ומשחקי מחשב
  Attention: the Young, the Elderly, and Video Games  
1883-0103-01
סמ'  ב'1600-1800 שיעור
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשנים האחרונות יותר ויותר מחקרים עוסקים במושג תשומת הלב , החל מתיאור הפרעות כמו ADHD וכלה בהצבעה על הטלפון הנייד כמה שמסיט את תשומת הלב בזמן נהיגה. אבל תשומת לב היא מושג רב פנים. דיסציפלינות שונות מתייחסות לתשומת לב באופנים שונים - פסיכיאטריה, חקר המוח, פסיכולוגיה, כלכלה, אנתרופולוגיה, ועוד. בקורס נחקור את מושג תשומת הלב בשני אופנים: בחלק התיאורטי נבין את המקורות ההיסטוריים והפילוסופים של מושג תשומת הלב. בחלק המעשי נגבש אסטרטגיות להתמודדות עם פיצול תשומת הלב, תוך דגש על אוכלוסיות המועדות לתאונות דרכים – צעירים ואנשים בגיל הזיקנה. הואיל והפלסטיות של המוח היא תכונה בסיסית שלא נעלמת בהתבגרות, נתמקד בתיאוריה שמלמדת פיצול תשומת לב באמצעות משחקי מחשב. הקורס יכלול פיתוח קבוצתי של מערכת מבוססת משחקי מחשב לשיפור ההתמודדות של אנשים בגיל הזיקנה עם האתגרים הכרוכים בהתנהלות בטוחה בכבישים.

הקורס מתאים לגיימרים, למי שמעוניינים לקחת חלק במפגשים עם אנשים בגיל הזיקנה, ול"מכורים" לטלפון הנייד.

 

נושאי הקורס:

המפגשים הראשונים יוקדשו למיפוי סוגי תשומת לב שונים על פני דיסציפלינות שונות. נפעיל תהליכי חקירה משותפת, ונדון בתשומת הלב כזרקור, כעדשה ממוקדת, מולטי-טאסקינג, ריבוי מול פיצול, כלכלת תשומת הלב בעידן האינטרנט וכו'. נחקור את תהליכי תשומת הלב בחלוקה גילאית ונמפה הבדלים בין צעירים לקשישים. לבסוף נבחן את השאלה האם מסוכן לדבר בטלפון הנייד בזמן הנהיגה – להבדיל משליחת מסרונים, וננתח את חוויית הנהיגה מול המכשירים השונים המלווים את הנהג/ת (למשל GPS, רדיו, לוח מחוונים ועוד).

ננסה לתרגם את הידע התיאורטי בתחום לכלים מעשיים, ולבנות טכנולוגיות דיגיטליות שיסייעו לקשישים לפצל ביעילות את תשומת הלב הויזואלית בכביש, בהתבסס על תיאוריות בנוגע ליכולות הפלסטיות של המוח גם בגילאים מבוגרים.

המפגשים המעשיים וההתנסות יכללו תכנון של מערכת ממוחשבת לאימון בפיצול תשומת הלב, ולאחר מכן מפגשים עם קשישים. במפגשים הסטודנטים יכירו לקשישים את עולם משחקי המחשב ויילמדו כיצד משחקים אלה יכולים לסייע בשיפור יכולות נהיגה, התמצאות במרחב ופעולות הדורשות חלוקת קשב ויזואלית. המפגש בין הסטודנטים לקשישים והמשחק המשותף יאפשרו מרחב חווייתי שבו ירקמו קשרים בין אישיים ובדרך לא שגרתית יפעלו להתמודד עם סוגים שונים של רגרסיה בקרב קשישים.

מטרות הקורס:

  1. מתן תשומת לב לתשומת הלב ולאפשרויות חלוקת הקשב במולטי-טאסקינג.
  2. מיצוב מחדש של הזיקנה כמצב בו למידה עודנה אפשרית.
  3. שיפור איכות חייהם של קשישים, ע"י פיתוח יכולות מוחיות ושיפור יכולות קוגניטיביות שמתנוונות עם השנים
  4. יצירת קשרים בין-דוריים חווייתיים בין סטודנטים לקשישים.

 

מרכיבי הציון:

10% - השתתפות בכיתה

40% - תוצרי הפעילות חברתית

50% - הגשת עבודה מסכמת

 

שיוך: מקצועות הבריאות.

סילבוס מפורט


1883-0103-01 תשומת לב: צעירים, קשישים ומשחקי מחשב
Attention: the Young, the Elderly, and Video Games
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת