חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מי מפחד ממחלות נפש? למידה משותפת עם מתמודדי נפש ופעילות לשינוי חברתי בתחום
  Who is afraid of mental illness? Joined learning with people coping with mental  
1883-0102-01
סמ'  ב'1600-1800118 עבודה סוציאליתשיעור ד"ר הדס לידור נעמי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס :

מחלות נפש היו מאז ומעולם נושא המעורר בו זמנית סקרנות, עניין, פחד והדרה חברתית. מה בין בריאות הנפש, למשבר נפשי למחלה נפשית. מדוע לנו כחברה יש צורך להדיר את האנשים עם מחלות הנפש. האם ניתן להחלים ממחלות נפש וכיצד? גדלנו וחונכנו על תפיסות שונות. כיצד ניתן לשנות עמדות ותפיסות מקובלות בתחום?  האם יש בידינו בכדי להפוך לחברה מכילה ומקבלת את השונה?

הקורס משותף לסטודנטים ולמתמודדים עם מגבלה נפשית משתתפי תכנית עמיתים. יחודו של הקורס יהיה בלמידה תיאורטית, למידה מתוך המפגש והתנסות מעשית לעשיית שינוי חברתי.

 

* תכנית עמיתים היא תכנית משותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות, הפועלת קרוב ל 15 שנים להשתלבות מתמודדים עם מגבלה נפשית בקהילה.

 

מטרות הקורס:.

  • הכרות והבנה של תחום בריאות הנפש דרך למידה אקדמית, ומתוך ניסיון חיים של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית
  • יצירת שיח בתוך הקבוצה בנושאים הקשורים לסטיגמה ושינוי עמדות
  • יצירת פרויקט חברתי שמטרתו שינוי עמדות כלפי אנשים המתמודדים עם מחלה נפשית.

 

נושאים מרכזיים בקורס:

במסגרת הקורס ילמדו סטודנטים ומתמודדים עם מחלה נפשית, את ההקשר ההיסטורי החברתי ביחס למחלות נפש, ייבחנו כיצד תרבויות שונות מתייחסות באופן אחר למחלות נפש, יילמדו כיצד נעשה בשנים האחרונות שינוי חברתי ביחס לבריאות הנפש ולהעלאת מודעות לנושא, דרך תיאוריות שונות ומחקרים.

הלמידה תשלב הרצאות פרונטליות, דיונים תוך הכרות בין משתתפי הקורס, ועבודה קבוצתית על פרויקטים בתוך האוניברסיטה.

 

פרויקט מעשי

כחלק ממטלות הקורס הסטודנטים יפעלו להעלאת מודעות לאחד הנושאים שנלמדו בקורס בקרב קהלי יעד שונים שיבחרו על ידי הסטודנטים (למשל סטודנטים, עובדים באוניברסיטה, צעירים, מקבלי החלטות, הציבור הרחב). המרכיב המעשי יהיה בהיקף של כ 25 שעות ויחד עם הידע האקדמי, יהווה בסיס למטלת סיום הקורס.

הפרויקט יעשה בקבוצות מעורבות של סטודנטים ומשתתפי עמיתים.

במסגרת המפגשים הכיתתיים הזמן יתחלק בין לימוד תיאורטי לבין עיבוד של הפרויקט המעשי תוך קישור שלו לחומר התיאורטי.

 

הרכב הציון:

השתתפות פעילה בכיתה 10%
עשייה חברתית 40%
הגשת מטלה מסכמת 50%

סילבוס מפורט


1883-0102-01 מי מפחד ממחלות נפש? למידה משותפת עם מתמודדי נפש ופעילות לשינוי חברתי בתחום
Who is afraid of mental illness? Joined learning with people coping with mental
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר הדס לידור נעמי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת