חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מי מפחד ממחלות נפש? למידה משותפת עם מתמודדי נפש ופעילות לשינוי חברתי בתחום
  Who is afraid of mental illness? Joined learning with people coping with mental  
1883-0102-01
 
סמ'  ב'1600-1800 שיעור ד"ר הדס לידור נעמי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
 
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מחלות נפש היו מאז ומעולם נושא המעורר בו זמנית סקרנות והדרה חברתית. מה בין בריאות הנפש, למשבר נפשי למחלה נפשית?. מדוע לנו כחברה יש צורך להדיר את האנשים עם מחלות הנפש?. האם ניתן להחלים ממחלות נפש וכיצד? גדלנו וחונכנו על תפיסות שונות. כיצד ניתן לשנות עמדות ותפיסות מקובלות בתחום?  האם יש בידינו בכדי להפוך לחברה מכילה ומקבלת את השונה?

הקורס משותף לסטודנטים ולמתמודדים עם מגבלה נפשית משתתפי תכנית עמיתים. תכנית עמיתים היא תכנית משותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות הפועלת להשתלבות מתמודדים עם מגבלה נפשית בקהילה.

ייחודו של הקורס הוא השילוב בין למידה תיאורטית, למידה מתוך מפגש והתנסות מעשית לעשיית שינוי חברתי.

במסגרת הקורס:

נלמד את ההקשר ההיסטורי החברתי ביחס למחלות נפש – ממחלה שמקורה בשטן, לבעיה רפואית, לתפיסות חברתיות המתייחסות להיבטים רפואיים וחברתיים קהילתיים. נבחן כיצד תרבויות שונות מתייחסות באופן אחר למחלות נפש. נראה כיצד ניתן לעשות שינוי חברתי ביחס לבריאות הנפש, דרך תיאוריות שונות ומחקרים.

בחלק המעשי : נלמד כיצד ניתן לעשות פרויקטים מעשיים להעלאת מודעות לנושא. הלמידה תשלב הרצאות פרונטליות, דיונים תוך הכרות בין משתתפי הקורס, ועבודה קבוצתית על פרויקטים בתוך האוניברסיטה.

כחלק ממטלות הקורס הסטודנטים יפעלו להעלאת מודעות לאחד הנושאים שנלמדו בקורס בקרב קהלי יעד שונים שיבחרו על ידי הסטודנטים (למשל סטודנטים, צעירים, מקבלי החלטות, הציבור הרחב). המרכיב המעשי יהיה בהיקף של כ 25 שעות ויחד עם הידע האקדמי, יהווה בסיס למטלת סיום הקורס.

במסגרת המפגשים הכיתתיים הזמן יתחלק בין לימוד תיאורטי לבין עיבוד של הפרויקט המעשי תוך קישור שלו לחומר התיאורטי.

הרכב הציון:

השתתפות פעילה בכיתה 10%

עשייה חברתית 40%

הגשת מטלה מסכמת 50%

הגשת המטלה עד לתאריך  8.7.2018


אוניברסיטת ת