חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא למדעי הפסיכולוגיה
  Introduction to Psychological Sciences  
1882-1001-01
סמ'  א' שיעור פרופ יובל גלית
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא למדעי הפסיכולוגיה

מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידים לנושאים מרכזיים בחקר המדעי של תהליכים מנטליים והתנהגות. יושם דגש בעיקר על השאלה כיצד ניתן לחקור תהליכים ומשתנים פסיכולוגיים בשיטות מדעיות אמפיריות. הקורס יכלול את הנושאים המרכזיים בתחום הפסיכולוגיה ביניהם למידה, קוגניציה, חקר המוח, פסיכולוגיה חברתית, אישיות, התפתחות ופסיכופתולוגיה. הקורס ישלב סקירה של מחקרים קלאסיים עם מחקרים עדכניים בכל אחד מהתחומים.

דרישות הקורס:

בחינת סוף קורס המתקיימת באוניברסיטה על החומר הנלמד בהרצאות המצולמות.

בחינה: שאלות רב-ברירתיות על חומר ההרצאות.

ציון בקורס: מורכב מ-100% ציון הבחינה הסופית באוניברסיטה.

 

סילבוס מפורט/דף מידע

נושאי ההרצאות המצולמות:

 שיעור 1: פסיכולוגיה ומדע

שיעור 2: ביהוויוריזם - החקר המדעי של התנהגות ולמידה

שיעור 3: פסיכולוגיה קוגניטיבית

שיעור 4: מוח ופסיכולוגיה

שיעור 5: פסיכולוגיה התפתחותית

שיעור 6: פסיכולוגיה חברתית

שיעור 7: הבדלים בינאישיים: אינטליגנציה ואישיות

שיעור 8: פסיכופתולוגיה: אבחון וטיפול

סילבוס מפורט


1882-1001-01 מבוא למדעי הפסיכולוגיה
Introduction to Psychological Sciences
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ יובל גלית

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת