חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא למדעי הפסיכולוגיה
  Introduction to Psychological Sciences  
1882-1001-01
 
סמ'  א' שיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
 
 
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידים לנושאים מרכזיים בחקר המדעי של תהליכים מנטליים והתנהגות. יושם דגש בעיקר על השאלה כיצד ניתן לחקור תהליכים ומשתנים פסיכולוגיים בשיטות מדעיות אמפיריות. הקורס יכלול את הנושאים המרכזיים בתחום הפסיכולוגיה בינהם למידה, קוגניציה, חקר המוח, פסיכולוגיה חברתית, אישיות, התפתחות ופסיכופתולגיה. הקורס ישלב סקירה של מחקרים קלאסיים עם מחקרים עדכניים בכל אחד מהתחומים.

סילבוס מפורט/דף מידע

נושאי ההרצאות המצולמות:

 שיעור 1: פסיכולוגיה ומדע

שיעור 2: בהוויוריזם - החקר המדעי של התנהגות ולמידה

שיעור 3: פסיכולוגיה קוגניטיבית

שיעור 4: מוח ופסיכולוגיה

שיעור5: פסיכולוגיה התפתחותית

שיעור 6: פסיכולוגיה חברתית

שיעור 7: הבדלים בינאישיים: אינטליגנציה ואישיות

שיעור 8: פסיכופתולוגיה: אבחון וטיפול


אוניברסיטת ת