חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  The Holocaust: an Introduction
  The Holocaust: an Introduction  
1882-0603-01
 
סמ'  א' שיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
הקורס מועבר באנגלית
 
 
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

The Holocaust – An Introduction

The Holocaust was an inconceivable historical event, which forever robbed Western culture of its innocence. As civilized human beings, we fail to understand how events of such horror could have taken place, and how an idea so inhumanly warped could have spread like wildfire through an entire continent, instigating the systematic annihilation of millions of Jews.

This free online course was produced jointly by Tel Aviv University and Yad Vashem – the World Center for Holocaust Research. The course tracks the history of the Holocaust and has two parts in which the following themes will be covered:

 

Part I:

Week 1: From Hatred to Core Ideology
We will try to delve into Nazi ideology and the special place of Jews and Judaism in it. We will also discuss how the National Socialist Party converted the German Democracy of the Weimar Republic into a totalitarian regime within a short period of time, and its meaning for Jews and non-Jewish citizens.

Week 2: The World and the Jews in World War II
We will try to examine the broader contexts of the Holocaust and to place it, as part of World War 2. In this meeting we will also refer to the vital Jewish world to be found under various Nazi occupations and influences.

Week 3: The Isolation Abyss - the Perspective of the Individual
We will try to reveal different aspects of Jewish life in the face of the badge of shame, ghettos and segregation, as well as the formation of individual, societies’ and leader’s reactions in the face of a consistent policy of dispossession and discrimination.

 

Part II:

Week 1: The Final Solution
We’ll look at the cultural and mental processes that paved the way to the comprehensive and systematic mass murder of Jews in Europe – that is, the Final Solution. As part of this hard lesson we will discuss the various characteristics of the murder sites and death camps, and reveal selected aspects of the horror that occurred in them.

Week 2: Jewish and Non-Jewish Responses to the Holocaust
We will try to explore questions regarding knowledge about the application of the Final Solution, as well as a variety of responses and annihilation of victims, local populations and perpetrators.

Week 3: The End of the War
We will dedicate this lesson to the events that occurred in the last years of the Holocaust, as well as questions of memory, commemoration and future research.

 

This online course is offered in an innovative, multi-level format, comprising:

  • Comprehensive lectures by leading researchers from Tel Aviv University and Yad Vashem.
  • A wealth of voices and viewpoints presented by guest lecturers.
  • Numerous documents, photos, testimonies and works of art from the time of the Holocaust.
  • Novel learning experience: Crowdsourcing – involving the learners themselves in the act of collecting and shaping information, via unique, exciting online assignments.

 

סילבוס מפורט/דף מידע

מבנה הקורס המקוון בפלטפורמת קורסרה:

הקורס מורכב משני חלקים:

Part 1: The Holocaust – An Introduction: Nazi Germany: Ideology, The Jews and the World

Part 2: The Holocaust – An Introduction: The Final Solution

במהלך הצפייה בשיעור משולבות שאלות קצרות שנועדו לבדוק הבנה. השאלות מסומנות בפס צהוב בסרגל הגלילה, והתשובות עליהן נחשפות באופן אוטומטי לאחר המענה.

כמו כן, בחנים מקוונים (Quiz) - בתום כל שיעור או כמה שיעורים על התלמיד לענות על בוחן מקוון. ניתן לחזור ולהשיב עליו ללא הגבלה.  יש לענות על הבוחן עד יום לפני הבחינה (משקל 10% בציון הסופי).

מבחן סופי - המבחן הקובע את הציון הסופי בקורס הוא מבחן שנערך בקמפוס. 


אוניברסיטת ת