חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  The Emergence of the Modern Middle East
  The Emergence of the Modern Middle East  
1882-0602-01
סמ'  א' שיעור פרופ ססר אשר
דרישות קדם   בחינה   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

English follows Hebrew -

הקורס ידון בהופעתו של המזרח התיכון המודרני מנפילת האימפריה העות'מאנית, בסוף מלחמת העולם הראשונה, ועד ימינו. הקורס ידון במורשת העות'מאנית באזור ובהשפעה האימפריאליסטית המערבית על היווצרות מערכת המדינות הערביות. הקורס ידון בתנודות של הלאומיות הערבית, בבעיות של הלכידות הפנימית של המדינות הערביות, ענייני דת ומדינה והתפתחות הפוליטיקה האסלאמית. הקורס יתמקד גם באבולוציה של הסכסוך הישראלי-ערבי והשפעתו על האזור ויסיים בניתוח עומק של "האביב הערבי" על-ידי הצבת אירוע מהפכני ועכשווי זה בהקשר ההיסטורי שלו.

The course will discuss the emergence of the modern Middle East from the fall of the Ottoman Empire, at the end of the First World War to the present. It will discuss the Ottoman legacy in the region and the western imperial impact on the creation of the Arab state system. The course will discuss the rise and retreat of Arab nationalism, the problems of internal cohesion of the Arab states, issues of religion and state, and the evolution of Islamist politics. It will also focus on the evolution of the Arab-Israeli conflict and its impact on the region and will conclude with an in depth analysis of the “Arab Spring” by placing these contemporary revolutionary events in their historical context.


אוניברסיטת ת