חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  The Fall and Rise of Jerusalem
  The Fall and Rise of Jerusalem  
1882-0601-01
סמ'  א' שיעור פרופ ליפשיץ עודד
דרישות קדם   בחינה   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

English follows Hebrew

 

נפילתה ועלייתה של ירושלים

 

חורבן בית המקדש הראשון בירושלים והגלות הבבלית היו אסון גדול בהיסטוריה של העם היהודי. מה באמת קרה במהלך תקופת קודרת וגורלית זו ואיך הזדמנויות חדשות עלו מן האפר?

 

הקורס עוקב אחר ההיסטוריה של התקופה ומוצע דרך פלטפורמת Coursera.

הסרטונים דוברי אנגלית ומלווים בכתוביות בעברית.

המבחן דו-לשוני – השאלות כתובות בשתי השפות והתלמיד יכול לענות בעברית או באנגלית, לבחירתו.

המבחן נערך בקמפוס.

 

השיעורים:

 

 1. מבוא לגיאופוליטיקה והגאוגרפיה של המזרח הקרוב העתיק
  ברוכים הבאים למודול הראשון של "נפילתה ועלייתה של ירושלים" בו תוכנסו אל המציאות הגיאו-פוליטית של האימפריה האשורית והאימפריה הניאו-בבלית שאחריה.
 2. יהודה תחת שלטון בבל
  המודול השני עוסק ביהודה תחת שלטון בבל. נלמד על הכיבוש הבבלי של ארץ חתי ויהודה, האירועים שהובילו אל מרד יהויקים ותוצאותיו וכן את השינויים במדיניות הבבלית כלפי יהודה בעקבות התקוממות זו.
 3. ימי הרס ירושלים
  הפעם נעסוק במרד צדקיהו ובהרס יהודה. אתם מוזמנים ללמוד על ההתערבות המצרית, הסיבות למרד צדקיהו, ועל ההיסטוריה של ההרס של יהודה.
 4. גדליהו בן אחיקם
  במודול זה נלמד על המעבר של עיר הבירה מירושלים למצפה והממשל של גדליהו בן אחיקם במצפה בעקבות ההרס.
 5. ארכיאולוגיה של המאה השישית לפנה"ס
  לאחר שלמדנו על החורבן ותפקידו ההיסטורי של גדליה בן אחיקם, אתם מוזמנים לצפות במודול החמישי, העוסק בארכיאולוגיה של התקופה הבבלית. נחקור את הממצאים המרהיבים מרמת רחל, החותמות ומה שהן מלמדות אותנו על המשכיות ורציפות בתקופה זו ועל גורלן של ירושלים ויהודה בעקבות ההרס.
 6. השיקום של ירושלים בתקופה הפרסית המוקדמת
  המודול האחרון של הקורס שלנו יעסוק בהיבטים שונים של התקופה הפרסית: פיתוח ירושלים, שינוי בסטטוס של ירושלים, בתפוצה היהודית, נפילת בבל ועוד הרבה יותר.

 

מבנה הקורס המקוון בפלטפורמת קורסרה:

בקורס שישה שיעורים לצפייה. במהלך הצפייה בשיעור משולבות שאלות קצרות שנועדו לבדוק הבנה. השאלות מסומנות בפס צהוב בסרגל הגלילה, והתשובות עליהן נחשפות באופן אוטומטי לאחר המענה.

כמו כן, בחנים מקוונים (Quiz) - בתום כל שיעור או כמה שיעורים על התלמיד לענות על בוחן מקוון. ניתן לחזור ולהשיב עליו ללא הגבלה. יש לענות על הבוחן עד יום לפני הבחינה (משקל 10% בציון הסופי).

מבחן סופי - המבחן הקובע את הציון הסופי בקורס הוא מבחן שנערך בקמפוס.

הרכב הציון הסופי: בחינה מסכמת בקמפוס= 90%; בחנים באתר הקורס המקוון (הנמצאים באתר הקורס) = 10%.

הרישום לקורס מתבצע במידע האישי לתלמיד וגם באתר הקורס בקורסרה:

במידע האישי לתלמיד במועדי הרישום לקורסי כלים שלובים.

באתר הקורס בקורסרה: יש להירשם באמצעות כתובת הדוא"ל האוניברסיטאית לקורס במסלול חינמי.

לתשומת לבכם, הרישום הקובע לקרדיט הוא זה הנעשה במידע האישי לתלמיד, לכן מומלץ להירשם לאתר הקורס של קורסרה רק לאחר שנרשמתם בוודאות לקורס במידע האישי. כאמור, רישום באתר הקורס אינו מבטיח רישום אוטומטי לקורס במידע האישי.

רישום באתר הקורס: https://www.coursera.org/learn/jerusalem

בתחילת הסמסטר תישלח לרשימת התלמידים שנרשמו לקורס במידע האישי לתלמיד הזמנה להצטרף לקבוצת תלמידי אוניברסיטת תל אביב באתר הקורסרה. על התלמידים לאשר הזמנה זו כדי שצוות ההוראה יוכל לשלוף את ציוני הבחנים. ההזמנה תישלח לתלמידים אל תיבת הדוא"ל האוניברסיטאי.  הקפידו להירשם לאתר הקורסרה ולהיכנס אליו רק באמצעות הזדהות עם תיבת הדוא"ל האוניברסיטאית, אחרת אין דרך לשלוף את הציונים.

 

The Fall and Rise of Jerusalem

The destruction of the First Temple in Jerusalem and the Babylonian Exile were a great catastrophe in the history of the Jewish Nation. What really happened during that dark, fateful age, and how did new opportunities arise from the ashes?

 

 1. Introduction to geopolitics and geography of the Ancient Near East
  Welcome to the first module of "The Fall and Rise of Jerusalem"! In this module, you will be introduced to the geopolitical reality of the time of the Assyrian empire, followed by the Neo-Babylonian.
 2. Judah Under Babylonian Rule
  The second module deals with Judah under Babylonian rule. We will learn about the Babylonian Conquest of Hattu-land and Judah, the events that lead to Jehoiakim's revolt and its outcome, and the changes in the Babylonian policy towards Judah following this revolt. You are welcome to raise questions for discussion regarding these topics.
 3. The Days of the Destruction of Jerusalem
  This module deals with Zedekiah's rebellion and the destruction of Judah. You are invited to watch the following units and learn about the Egyptian intervention, the reasons for Zedekiah's revolt, and the history of the destruction of Judah.
 4. Gedaliah son of Ahikam
  In this module, we will learn about the transition of the capital city from Jerusalem to Mizpah and the governorship of Gedaliah son of Ahikam in Mizpah following the destruction.
 5. Archaeology of the sixth century BCE
  After learning of the days of the destruction and the historical role of Gedaliah son of Ahikam, you are invited to watch the lessons of the fifth module, which deals with the archaeology of the Babylonian Period. We will explore the magnificent finds from Ramat Rahel, the stamp impressions and what they can teach us about continuity or discontinuity in this period and the fate of Jerusalem and Judah following the destruction. I also recommend watching the optional videos which deal with additional interesting research topics.
 6. The restoration of Jerusalem in the early Persian Period
  The last module of our course will deal with different aspects of the Persian period: the cult of Jerusalem, changes in Jerusalem's status, the Judahite diaspora, the fall of Babylon and much more. We hope you will enjoy this final module, which closes the story of Jerusalem's fall and rise.

 

סילבוס מפורט


1882-0601-01 The Fall and Rise of Jerusalem
The Fall and Rise of Jerusalem
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ ליפשיץ עודד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת