חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  The Fall and Rise of Jerusalem
  The Fall and Rise of Jerusalem  
1882-0601-01
 
סמ'  א' שיעור
דרישות קדם   בחינה   אתר   רשימת התפוצה  
 
 
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

The Fall and Rise of Jerusalem              

 

סילבוס מקוצר

מבנה הקורס המקוון בפלטפורמת קורסרה:

בקורס שישה שיעורים לצפייה. במהלך הצפייה בשיעור משולבות שאלות קצרות שנועדו לבדוק הבנה. השאלות מסומנות בפס צהוב בסרגל הגלילה, והתשובות עליהן נחשפות באופן אוטומטי לאחר המענה.

כמו כן, בחנים מקוונים (Quiz) - בתום כל שיעור או כמה שיעורים על התלמיד לענות על בוחן מקוון. ניתן לחזור ולהשיב עליו ללא הגבלה.  יש לענות על הבוחן עד יום לפני הבחינה (משקל 10% בציון הסופי).

מבחן סופי - המבחן הקובע את הציון הסופי בקורס הוא מבחן שנערך בקמפוס.
 

הרכב הציון הסופי: בחינה מסכמת בקמפוס = 90%; בחנים באתר הקורס המקוון (הנמצאים באתר הקורס) = 10%.

הרישום לקורס מתבצע במידע האישי לתלמיד וגם באתר הקורס בקורסרה:

במידע האישי לתלמיד במועדי הרישום לקורסי כלים שלובים.

באתר הקורס בקורסרה: יש להירשם באמצעות תיבת הדוא"ל האוניברסיטאית לשני חלקי הקורס במסלול חינמי.

לתשומת לבכם, לתשומת לבכם, הרישום הקובע לקרדיט הוא זה הנעשה במידע האישי לתלמיד, לכן מומלץ להירשם לאתר הקורס של קורסרה רק לאחר שהתלמיד  רשום בוודאות לקורס במידע האישי. כאמור, רישום באתר הקורס אינו מבטיח רישום אוטומטי לקורס במידע האישי.

רישום באתר הקורס: https://www.coursera.org/learn/jerusalem

בתחילת הסמסטר תישלח לרשימת התלמידים שנרשמו לקורס במידע האישי לתלמיד הזמנה להצטרף לקבוצת תלמידי אוניברסיטת תל אביב. על התלמידים לאשר הזמנה זו כדי שצוות ההוראה יוכל לשלוף את ציוני הבחנים. ההזמנה תישלח לתלמידים אל תיבת הדוא"ל האוניברסיטאי.  הקפידו להיכנס רק באמצעות הזדהות עם תיבת הדוא"ל האוניברסיטאית, אחרת אין דרך לשלוף את הציונים.

 

סילבוס מפורט


1882-0601-01 The Fall and Rise of Jerusalem
The Fall and Rise of Jerusalem
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת