חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  Understanding Plants
  Understanding Plants  
1882-0404-01
סמ'  א' שיעור פרופ חיימוביץ דניאל
דרישות קדם   בחינה   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבנה הקורס המקוון בפלטפורמת קורסרה:

הקורס מורכב משני חלקים:

1. Understanding Plants-Part 1: What a Plant Knows כולל 7 שיעורים לצפייה.

2.  Understanding Plants - Part 2: Fundamentals of Plant Biology כולל  4 שיעורים לצפייה

במהלך הצפייה בשיעור משולבות שאלות קצרות שנועדו לבדוק הבנה. השאלות מסומנות בפס צהוב בסרגל הגלילה, והתשובות עליהם נחשפות באופן אוטומטי לאחר המענה.

כמו כן, בחנים מקוונים (Quiz) - בתום כל שיעור או כמה שיעורים על התלמיד לענות על בוחן מקוון. ניתן לחזור ולהשיב עליו ללא הגבלה.  יש לענות על הבוחן עד יום לפני הבחינה,

מבחן סופי - המבחן הקובע את הציון הסופי בקורס הוא מבחן שנערך בקמפוס. 
הרכב הציון הסופי: בחינה מסכמת בקמפוס = 100%

הרישום לקורס מתבצע במידע האישי לתלמיד וגם באתר הקורס בקורסרה:

במידע האישי לתלמיד במועדי הרישום לקורסי כלים שלובים.

באתר הקורס בקורסרה : יש להירשם באמצעות תבת הדוא"ל האוניברסיטאית לשני חלקי הקורס במסלול חינמי.


אוניברסיטת ת