חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  האינטרנט - מהויות, היבטים והשלכות
  The Internet: Essentials, Perspectives and Implications  
1880-1202-01
סמ'  ב'0800-1000405 רקנאטישיעור פרופ תאני דב
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר
הקורס הוא בינתחומי ומיועד להפגיש את הסטודנט עם מהות רשת האינטרנט והשלכותיה על חיינו. הקורס יעסוק במגוון היבטים הקשורים ביצירת הרשת, התפתחותה ודרכי התנהלותה. כמו כן תיבחנה השפעות האינטרנט בתחומים חברתיים, כלכליים, ותרבותיים.
סילבוס מפורט


1880-1202-01 האינטרנט - מהויות, היבטים והשלכות
The Internet: Essentials, Perspectives and Implications
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ תאני דב

סילבוס מפורט/דף מידע
נושאים מרכזיים (קריאות לדוגמא)
 
1.      תמונה היסטורית, עכשווית ותחזיות לעתיד של הרשת:
 
קארי, ג'ון. (2001). התבגרות האינטרנט. בתוך: שנער, ד. (עורך), אינטרנט: תקשורת, חברה ותרבות (עמ' 65-80). הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
 
Hendler, J. (2009). Web 3.0 emerging. Computer, 42(1), 111–113.
 
 
2.      כלי הרשת. היבטים טכנולוגיים:
 
Flanagin, A. Flanagin, F. and Flanagin, J. (2010) Technical code and the social construction of the internet. New Media Society: 12: 179.
 
O`Reilly, T. 2007. What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Communications & Strategies, No. 1, p. 17, First Quarter.
 
 
3.      חוק ואנרכיה ברשת:
 
Chorev, Harel (2012) The spring of the networked nations: Social media and the Arab Spring.The Levantine Review Volume 1 Number 2.
 
Hand, M. and Sandywell, B. 2002. “E-topia as cosmopolis or citadel: on the democratizing and de-democratizing logics of the Internet, or, toward a critique of the new technological fetishism”, Theory, Culture & Society, vol. 19, pp. 197-225.
 
 
 
 
4.      היבטים פילוסופיים של הרשת:
 
DiMaggio, P., Hargittai, E., Neuman, R., & Robinson, J. P. (2001). Social implications of the Internet. Annual Review of Sociology, 27, 307-336
 
Castells, M. (1996). The rise of the networked society. Cambridge: Blackwell.
 
 
5.      היבטים תקשורתיים:
 
דרור, יובל. (2006). העיתונות החדשה. בתוך: הפוליטיקה של הטכנולוגיה. (עמ' 107-120). הוצאת מפה.
 
Castells, M (2004) Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint, The network society: a cross-cultural perspective, Northampton.
 
Segev, Elad., Ahituv, Niv. and Barzilai-Nahon, K. 2007. Mapping diversities and tracing trends of cultural homogeneity/heterogeneity in cyberspace. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4)http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/segev.html.
 
 
6.      היבטים ארגוניים:
 
Lea, M., T. O'Shea, P. Fung. (1995). Constructing the networked organization: Content and context in the development of electronic. . communications. Organ. Sci. 6(4) 462-478
 
7.      כלכלה מקוונת:
 
פישר, ערן. 2010. לכודים ברשת: שיח הטכנולוגיה הרשתית והקפיטליזם החדש. תיאוריה וביקורת (37). זמין בכתובת: http://theory-and-criticism.vanleer.org.il//NetisUtils/srvrutil_getPDF.aspx/3IhWEZ/%2F%2F37-7.pdf
 
 Anderson, C. (February 25, 2008). Free! Why $0.00 Is the Future of Business. Wired 16.03. http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/16-03/ff_free?currentPage=all
 
Solis, B. & Breakenridge, D. (2009). Putting the public back in public relations: How social media is reinventing the aging business of PR. Upper Saddle River, NJ.
 
8.      דמוקרטיה, זכויות אזרח וממשל בעידן המקוון:
 
 
Papacharissi, Zizi (2004) ‘The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere’, New Media & Society 4(1): 9–36
 
  
9.      רשתות חברתיות און ליין – אוף ליין:
 
 
ברבאשי, אלברט. (2004). העולם האקראי. בתוך: קישורים: המדע החדש של רשתות. (עמ' 19-40). הוצאת ידיעות אחרונות.
 
Boyd D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1).
 
Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook "friends:" Social capital and college students' use of online social network sites.  Journal of Computer-Mediated Communication12(4), article.
 
10. אמנות דיגיטלית:
 
Wands, Bruce.2006. Art of the Digital Age. Thames & Hudson, New York, NY, USA
 
 
 
11. חינוך לצריכת רשת וצריכת מידע:
 
מיטשל, רזניק וראסק, נטלי (2001). אין די בנגישות. בתוך: שנער, ד. (עורך), אינטרנט: תקשורת, חברה ותרבות (עמ' 294-313). הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
 
Hargittai, E. (2002), “Second-Level Digital Divide: Differences in People’s Online Skills”, First Monday, Vol. 7, Issue 4, April 2002.
 
12. חוק ומשפט בעולם מרושת:
 
אברהם טננבוים "על המטאפורות בדיני המחשבים והאינטרנט" שערי משפט ד (2) 359 2013).
 
אלקין-קורן, ניבה ובירנהק, מיכאל. 2011. אינטרנט בחקיקה: ספירת מלאי. מגזין ברשת, איגוד האינטרנט הישראלי. http://www.isoc.org.il/magazine/magazine11_3.html
 
 
13. פרקטיקום במעבדות מחשבים – שני מפגשים
 
דרישות הקורס
 
מבחן ידע ועבודת גמר קורס בצוותים המסתמכת גם על הפרקטיקום.
 
חומרי קריאה
לקט מאמרים (רובם באנגלית)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת