חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  יסודות ההשקעה והחיסכון
  Principles of Saving and Investing  
1880-1201-01
סמ'  א'1800-2000405 רקנאטישיעור פרופ וואהל אבי
דרישות קדם   בחינה  
סילבוס מקוצר
כמעט כל פרט נדרש לקבלת החלטות בתחום ההשקעה והחסכון. הניסיון מראה שמספר רב של משקיעים (אולי הרוב המכריע) מקבל החלטות המביאות לתשואה נמוכה יחסית להשקעות אחרות ברמת סיכון זהה.  הסיבות למצב זה הן חוסר היכרות של המשקיעים עם העקרונות הבסיסיים של תחום ההשקעה והסתמכות על גורמים אינטרסנטיים בשוק ההון שמכוונים את המשקיעים להשקעות שגויות.  
 
מטרות הקורס
מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים ידע והבנה בתחום שוק הון וההשקעות.  הקורס יתבסס על התיאוריות הבסיסיות ומחקרים עדכניים בתחום המימון. ההבדל העיקרי בין קורס זה לקורס סטנדרטי של יסודות המימון הוא נקודת המבט של הקורס. בקורס זה נקודת המבט היא של המשקיע הפרטי ואילו בקורס יסודות המימון נקודת המבט העיקרית היא של מנהל בחברה.
סילבוס מפורט


1880-1201-01 יסודות ההשקעה והחיסכון
Principles of Saving and Investing
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | פרופ וואהל אבי

סילבוס מפורט/דף מידע
נושאי קורס:
 
נושא
קריאות (BMA  אלא אם מצוין אחרת)
ריביות ותשואות: ריבית מתואמת אפקטיבית, שת"פ, הצמדה וריבית ריאלית, שערי ריבית שונים לתקופות שונות
3.1-3.5, 23.1-23.2
סקירה על שוק ההון הישראלי: המכשירים השונים (אג"ח, מניות וכו') והגופים השונים
 
קשר סיכון - תוחלת תשואה - מחיר
4.3
במה להשקיע – צמצום סיכון בעזרת פיזור (ה"חזית היעילה"(
7
הקשר בין מידת שנאת הסיכון של הפרט והרכב תיק המניות שלו (משפט ההפרדה)
8.1
יעילות שוק – חוסר היכולת המעשית ל"הכות את השוק"
13
כיצד לבחור השקעות מנוהלות: דמי ניהול ומדידת ביצועים
EGBG 24
סקירה על החסכון הפנסיוני: קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים
 
 

משך הקורס
קורס סמסטריאלי (כ 13 שבועות) כשהמבחן מתקיים בשיעור האחרון. בכל שבוע שעתיים אקדמיות.
 
סטודנטים המנועים מלהירשם לקורס עקב לקיחת קורס דומה - תוכן הקורס אינו מכוסה על ידי אף קורס אחר הניתן באוניברסיטה אולם יש קורסים המכסים חלקים משמעותיים מתוכן קורס זה. לכן סטודנטים של הפקולטה לניהול וסטודנטים להנדסת תעשיה מנועים מלהירשם לקורס זה. בנוסף מנועים להירשם לקורס סטודנטים שלקחו או לוקחים קורס כלשהו במימון. סטודנט שיירשם לקורס למרות שהינו מנוע מלעשות זאת עקב אי עמידה בדרישות מוקדמות או לקיחת קורס דומה– הרשמתו תבוטל גם אם הדבר יתגלה בסוף הסמסטר. במקרה של ספק או אי בהירות בנושא זה – נא לפנות למרצה הקורס כדי לקבל את אישורו הספציפי לרישום.
 
דרישות הקורס
השתתפות בשיעורים והכנת תרגילים - התרגילים לא יוגשו ויחולק פתרון. מבחן בסוף הקורס.
 
דרישות מוקדמות
קורס  בסיסי  בסטטיסטיקה (נדרש היכרות עם המושגים הבסיסיים: תוחלת, סטית תקן, מקדם מתאם)
 
ציון הקורס
ציון הקורס יקבע לפי המבחן. למבחן אפשר יהיה להביא דף נוסחאות.
 
ספרות
הלימוד יתבסס על מצגות מפורטות שיוכנו ע"י המרצה ויודפסו ע"י הסטודנטים לפני ההרצאה. בנוסף ניתן להיעזר בספרים הבאים:
 
 אלי טלמור ואיתי שרוני יסודות המימון, מהדורה שלישית מורחבת, הוצאת דיונון, 2006.
 
חיים לוי וגיא קפלנסקי מבוא למימון: מימון חברות בישראל הלכה ומעשה, הוצאת מאגנס, 2008
 
Simon Benninga Principles of Finance with Excel, 2nd edition , Oxford University Press, 2011.
 
Jonathan Berk. and Peter DeMarzo, “Corporate Finance” 2nd edition. Published by Pearson. 2011
 
Richard Brealey, Stewart Myers and Franklin Allen, Corporate Finance, 8nd edition , Published by McGraw-Hil, 2008
Edwin Elton, Martin Gruber, Stephen Brown and William Goetzmann: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 6th Edition, 2009
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת