חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  המקורות הפילוסופיים והאינטלקטואליים של המדעים (בערבית)
  The Philosophical and Intellectual Sources of Science  
1880-1008-01
סמ'  א'1800-2000208 נפתלישיעור פרופ גמאל אמל
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סילבוס מקוצר

הקשר בין מדע לפילוסופיה תמיד זכה לתשומת לב בקרב מדענים ופילוסופים. שאלות פילוסופיות העסיקו מדענים רבים ושאלות מדעיות העסיקו פילוסופים רבים. הקורס הזה הוא עיון פילוסופי במדע ומקורותיו ועיון מדעי בשאלות פילוסופיות. שיטת ההסתכלות בזיקה בין שני תחומים אלה תסייע בידינו להבין כיצד מסורות שונות בפילוסופיה של המדע צמחו ומהן התשובות שנתנו לתהיות אנושיות בסיסיות. הקורס יסקור את ההתפתחויות בקשר בין הפילוסופיה למדע מהתקופה היוונית ועד התקופה הפוסטמודרנית. תשומת לב מיוחדת תינתן למקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של מדעי הטבע ומדעי החברה בתקווה שהדבר יסייע בידינו להתבונן יחד במקורות ואתגרי התבונה האנושית, מהות הידיעה וגבולותיה. הקורס ייתן את דעתו על תפקידו של המדען והפילוסוף לאורך ההיסטוריה האינטלקטואלית. נוכח זאת, הקורס יתמקד בפילוסופים ומדענים, אשר השפיעו רבות על התפתחות המדע והפילוסופיה. 

סילבוס מפורט


1880-1008-01 המקורות הפילוסופיים והאינטלקטואליים של המדעים (בערבית)
The Philosophical and Intellectual Sources of Science
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ גמאל אמל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת