חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים במדעי החברה
  Historical and Intellectual Origins of the Social Sciences  
1880-1005-01
סמ'  ב'1800-2000105 נפתלישיעור פרופ שנהב יהודה
דרישות קדם   בחינה  
סילבוס מקוצר
 
 
לקורס ארבעה פרקים:
המורשת הפילוסופית-מדעית-תיאולוגית
המורשת הכלכלית והקפיטליזם
המורשת הפוליטית והמחשבה המדינית
המורשת המודרנית וביקורת המודרנההשיעור הנו בן שעתיים אקדמיות. קריאתו של חומר הקריאה הנה חובה.
בסוף הסמסטר תתקיים בחינה מסכמת אשר כוללת את חומר ההרצאות, פריטי הרשימה הביבליוגרפית וספר פרוזה לפי הבחירה הבאה:

הדוקרן של ויטגנשטיין מאת דיוויד אדמונדס וג'ון איידינאו, ספרי ידיעות אחרונות (2005);
סוחר הקפה מאת דיוויד ליס, מודן (2006);
ז'וזף פשה: דיוקנו של איש פוליטי מאת סטפן צויג, ספרי עליית הגג (2003).

קריאת הספר, והיכולת לקשרו לתכנים שנלמדו בקורס, יבדקו בבחינת סוף הסמסטר.

 
 
 

 


 
 
 
 
 
סילבוס מפורט


1880-1005-01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים במדעי החברה
Historical and Intellectual Origins of the Social Sciences
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ שנהב יהודה

סילבוס מפורט/דף מידע

פרק א': המורשת הפילוסופית-מדעית-תיאולוגית

 
 
• שעור 1: המהפכה המדעית באירופה: מקופרניקוס ועד ניוטון
 
קריאה:
1. Hessen, Boris (2009) "The Social and Economic Roots of Newton's Principia". In: Freudenthal, Gideon & McLaughlin, Peter (eds.), The Social and Economic Roots of the Scientific Revolution. US: Springer Press, pp. 41-101.
 
2. Merton, Robert (1970) Science, Technology and Society in Seventeenth-Century England. US: First Harper Press. Ch. 5, pp. 80-111.
 
3. שמיט, קרל ([1933] 2005) תיאולוגיה פוליטית. תל-אביב: רסלינג, עמ' 57-74.
 
 
 
 
• שעור 2: המהפכה המדעית באירופה: מקופרניקוס ועד ניוטון (המשך)
 
קריאה: 1. קון, תומאס (2005) המבנה של מהפכות מדעיות. תל אביב: ידיעות אחרונות – ספרי חמד. פרק ב': עמ' 45-61, פרק י': עמ' 179-210.
 
2. ובר, מקס ([1918] 2009) "המדע כייעוד". בתוך: תכלת - כתב עת למחשבה ישראלית, ירושלים: שלם, עמ' 98-128.
 
3. Gieryn, Thomas F. (1983) "Boundary-work and the demarcation of science from non-science: strains and interests in professional ideologies of scientists". American Sociological Review, Vol. 48, Issue 6, pp. 781–795.
 
קריאת רשות:
 
1. Schaffer, Simon (2008) The Information Order of Isaac Newton’s Principia Mathematica. Sweden: Uppsala University Press, pp. 7-12, 49-57.
 
2. ______ & Shapin, Steven (1985) Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle and the Experimental Life. US: Princeton University Press. Ch. I+IV, pp. 3-21, 110-154
 
3. שייפין, סטיבן (2009) המהפכה המדעית. תל-אביב: רסלינג. פרק 2, עמ' 79-133.
 
 
• שעור 3: בעיית ייצוג המציאות: רציונליזם, אמפיריציזם ו"המהפכה הקופרניקאית"
 
קריאה: 1. דקארט, רנה (2001) הגיונות על הפילוסופיה הראשונית. תל אביב: ידיעות אחרונות – ספרי חמד. עמ' 43-66.
 
2. יום, דייוויד (2013) מסכת טבע האדם. ירושלים: שלם. חלק ג', סעיפים ב'-ד', עמ' 70-79.
 
3. קאנט, עמנואל (2013) ביקורת התבונה הטהורה. בני-ברק: ספרית פועלים והקיבוץ המאוחד. הקדמה למהדורה השנייה + מבוא, עמ' 100-132.
 
 
• שעור 4: הנאורות והדיאלקטיקה של התבונה והקדמה
 
קריאה: 1. רוסו, ז'אן-ז'אק (1999) "מאמר על המדעים והאמנויות", בתוך: מאמרים. ירושלים: מאגנס, עמ' 27-66.
 
2. קאנט, עמנואל (2009) "תשובה לשאלה: מהי נאורות?", בתוך: כתבים פוליטיים. תל-אביב: רסלינג, עמ' 7-16.
 
 
 
 
• שעור 5: הפוזיטיביזם הלוגי
 
קריאה:
1. Neurath, Otto (1973) Empiricism and Sociology. US: Springer, pp. 299-318. (מתורגם לעברית).
 
 
 
פרק ב': המורשת הכלכלית והקפיטליזם: מהפכה כלכלית או תרבותית?
 
 
• שעור 6: ראשיתו של סדר קפיטליסטי: כינון כלכלת שוק, החברה האזרחית
והבורגנות
 
קריאה: 1. ברודל, פרנן (2005) הדינמיקה של הקפיטליזם. תל אביב: רסלינג, עמ' 29-80.
 
2. ובר, מכס (1984) האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם. תל-אביב: עם עובד, עמ' 1-10, 19-34, 76-90.
 
3. היילברונר ,רוברט (2011) הפילוסופיים הארציים: חייהם, ימיהם ורעיונותיהם של הוגי הכלכלה הגדולים. ירושלים: שלם, עמ' 19-44.
 
 
• שעור 7: התפתחות המחשבה הכלכלית הקלאסית
 
קריאה: 1. אוזר, ג'ייקוב ובלאנשפילד, ויליאם (1978) תולדות המחשבה הכלכלית.
הוצאת זמורה ביתן, מודן, עמ' 52-57, 66-84.
 
2. שנהב, יהודה (1992) "על ההבניה החברתית של פריון העבודה", בתוך: שנתון משפט עבודה. כרך ג', עמ' 195-212.
 
3. וינוגרדוב, אדם חופרי (2005) אדם סמית – פילוסוף הנאורות. הוצאת מפה, עמ' 65-101.
 
 
• שעור 8: מן המהפכה התעשייתית עד המהפכה הניהולית
 
קריאה: 1. הובסבאום, אריק (1965) תקופת המהפכה: אירופה 1789-1848. הוצאת הדר, עמ' 52-76.
 
2. Shenhav, Yehouda (2002) Manufacturing Rationality: The Engineering Foundations of the Managerial Revolution. US: Oxford University Press, pp. 71-101.
 
 
 
 
 
 
פרק ג': המורשת הפוליטית: צמיחתה של המדינה המודרנית והמחשבה המדינית
 
 
• שעור 9: כינון המדינה המודרנית ומושג האזרחות
 
קריאה: 1. הובס, תומס (2009) לויתן. ירושלים: שלם, עמ' 117-129, 146-155.
 
2. הגל, גיאורג וילהלם פרידריך (2011) פילוסופיה של המשפט. ירושלים: שלם, עמ' 145-149, 156-160, 175-182, 220-226.
 
 
• שעור 10: המהפכה הצרפתית ומורשתה: סוגיית החרות והשוויון ושאלת הצדק והכוח
 
קריאה: 1. צוקרמן, משה (1989) "האמנם נסתיימה המהפכה?", זמנים, 30/31,
עמ' 36- 47.
 
2. הופמן, עמוס (2013) מהפכה של הרוח, תל אביב: רסלינג, עמ' 19-59.
 
קריאת רשות:
 
1. פרנקלין, פורד ל. (1984) אירופה 1780-1830, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה,
עמ' 137-174.
 
2. Wahnich, Sophie (2012) In Defence of the Terror: Liberty or Death in the French Revolution. US: Verso, pp. 97-108.
 
 
• שעור 11: טובת הפרט וטובת הכלל: התגבשות הנרטיבות הגדולות של הכלכלה הפוליטית
 
קריאה: 1. רוסו, ז'אן-ז'אק (2006) האמנה החברתית. תל-אביב: רסלינג, עמ' 47-51, 58-64, 69-83.
 
2. מרקס, קרל ([1867] 2011). "האופי הפטישיסטי של הסחורה וסודו". בתוך: מרקס, הקפיטל: ביקורת הכלכלה המדינית, ספר ראשון: תהליך הייצור של ההון. תל-אביב: ספרית הפועלים-הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 61-58.
 
3. _______ (1983) "כתבי-היד הכלכליים", בתוך: יסעור, אברהם (עורך), קארל מארכס: מבחר כתבים פוליטיים. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ' 261-269.
 
קריאת רשות:
 
1. אבינרי, שלמה (1969) "הפרדוקס בתורת המדינה של רוסו", בתוך: פרקי חברה ומדינה. תל-אביב: ספרית פועלים, עמ' 37-43.
 
 
 
 
• שעור 12: המאה ה – 19: פריחת הלאומיות והרומנטיקה
 
קריאה: 1. ברלין, ישעיהו (2001) שורשי הרומנטיקה. תל-אביב: עם עובד. פרק 6, עמ' 148-182.
 
2. בנדיקט, אנדרסון (1999) קהילות מדומיינות. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 35-68.
 
3. סמית', אנתוני (2003) האומה בהיסטוריה. ירושלים: החברה ההיסטורית הישראלית. פרק 1: עמ' 19-43, פרק 3: עמ' 72-83.
 
 
 
פרק ד': המורשת המודרנית וביקורת המודרנה
 
 
• שעור 13: ניצני המחשבה הפוסטמודרנית וביקורת המודרנה
 
קריאה: 1. עדי אופיר (1997) "פוסטמודרניזם: עמדה פילוסופית", בתוך: גור-זאב, אילן (עורך) חינוך בעידן השיח הפוסטמודרני. ירושלים: מאגנס, עמ' 135-163.
 
2. אבן ח'לדון, עבד אל רחמאן ([1377] 1966) אקדמות למדע ההיסטוריה.
ירושלים: מוסד ביאליק, עמ' 3-38, 339-341.
 
3. שנהב, יהודה & חבר, חנן (2004) קולוניאליות והמצב הפוסט קולוניאלי. "מגמות במחקר הפוסטקולוניאלי", עמ' 189-200.
 
קריאת רשות:
 
1. סעיד, אדוארד (2000) אוריינטליזם. תל-אביב: ספריית אפקים - עם עובד.
פתח-דבר + מבוא, עמ' 1-33.
 
2. ג'יימסון, פרדריק (2008) פוסטמודרניזם. תל-אביב: רסלינג, עמ' 17-25, 79-89.
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת