חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  נשים גברים ומה שביניהם
  Women, Men and the In-Between  
1880-1001-01
סמ'  ב'0800-1000101 נפתלישיעור פרופ יואל דפנה
סמ'  ב'0800-1000 שיעור פרופ צינמון רחל
ד"ר תירוש יופי
דרישות קדם   בחינה  
סילבוס מקוצר
מגדר הוא אחת מקטגוריות הזהות החשובות ביותר בחברה המערבית, והוא משפיע על פרטים, על יחסים בין פרטים ועל הארגון החברתי בכל היבטיו וזירותיו. הקורס יעסוק במגדר משלוש פרספקטיבות: סוציולוגית, פסיכולוגית ותרבותית.

 
 
סילבוס מפורט


1880-1001-01 נשים גברים ומה שביניהם
Women, Men and the In-Between
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ יואל דפנה

סילבוס מפורט/דף מידע
בחלקו הראשון של הקורס נבחן את התיאוריות הפמיניסטיות המרכזיות שעוסקות במגדר, ונקשור בין טענותיהן לבין המציאות החברתית בכלל ובישראל בפרט.

בחלקו השני, הקורס יבחן את התפיסה הפסיכולוגית המקובלת לגבי התפתחות של זהות מגדרית ומינית מנקודת מבט ביקורתית פמיניסטית וקווירית. נבחן את הקשר בין מין ביולוגי, מגדר ומיניות, כמו גם את ההתייחסות הרווחת בפסיכולוגיה למושגים אלו כמושגים דיכוטומיים. נסקור את הידוע על המנגנונים הביולוגיים המשפיעים על התפתחות זכרים ונקבות החל מהשלב העוברי, נדון בשאלה של תורשה מול סביבה בהתפתחות בני אדם ממוגדרים וננסה לזהות את מנגנוני הסוציאליזציה שהופכים אותנו לנשים או גברים.

חלקו האחרון של הקורס ידון בהבניות החברתיות והתרבותיות הנוצרות באמצעות השפה המילולית, הספרותית והחזותית, בהשפעתן על תפישת העולם שלנו ועל יחסינו הבין אישיים. נקשור בין הסטריאוטיפים והקלישאות הרווחים בשפתנו ובדמיוננו ובין התובנות המדעיות והתיאורטיות שעלו במהלך הקורס.
 
מטלת סיום קורס: בחינה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת