חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מוזיקת שנות השישים: התהוות ומהפכה
  Music of the Sixties: Evolution and a Revolution  
1880-0805-02
 
סמ'  ב'1800-2000002 רפואה-סאקלרשיעור פרופ רוזנברג נבו מלוין
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
 
 
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס:

להקנות תובנה למקורות מוזיקת שנות הששים בעיקר באמריקה הצפונית, להבין את הגורמים הרבים שהשפיעו על המוזיקה ולחוות את המוזיקה דרך שירה, נגינה ולימוד תמלילים. להבין את השפעת תנועות המחאה, השפעת מלחמת וייטנם, אי שוויון זכויות, ליברליזציה ביחסי מין,  קידום הטכנולוגיה והמדיה על מוזיקת התקופה.

סילבוס מפורט


1880-0805-02 מוזיקת שנות השישים: התהוות ומהפכה
Music of the Sixties: Evolution and a Revolution
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ רוזנברג נבו מלוין

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת