חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מוזיקת שנות השישים: התהוות ומהפכה
  Music of the Sixties: Evolution and a Revolution  
1880-0805-01
סמ'  א'1800-2000002 כיתות דן דודשיעור פרופ רוזנברג נבו מלוין
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר
מטרת הקורס:
להקנות תובנה למקורות מוזיקת שנות הששים בעיקר באמריקה הצפונית, להבין את הגורמים הרבים שהשפיעו על המוזיקה ולחוות את המוזיקה דרך שירה, נגינה ולימוד תמלילים. להבין את השפעת תנועות המחאה, השפעת מלחמת וייטנם, אי שוויון זכויות, ליברליזציה ביחסי מין,  קידום הטכנולוגיה והמדיה על מוזיקת התקופה.
סילבוס מפורט


1880-0805-01 מוזיקת שנות השישים: התהוות ומהפכה
Music of the Sixties: Evolution and a Revolution
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | פרופ רוזנברג נבו מלוין

סילבוס מפורט/דף מידע
 הנושאים שיילמדו בקורס:
1. התפתחות מוזיקת הרוק מתוך מגוון רחב של סגנונות – קלאסי, ריקודים אירופיים, בלוז, סווינג, גוספל, סטרייד, סקיפל,קאונטרי רוקנרול.
2. המקצבים העיקריים של הרוק, מבנה הבלוז, סולם פנטטוני, תמורות בהרכבי להקות והחדרת חומר מקורי. השוואת ביצועים מקוריים עם ביצועי "קובר".
3. תנועת מוזיקת הפולק והמחאה, דרך פיט סיגר, וודי גתרי, דילן ועד פיל אוקס, פול סיימון (בתחילת דרכו) וג'וני מיטשל, ומבצעי השירים כגון ג'ון באאז ופיטר, ג'ודי קולונס, פול ומרי .
4. הרקע לפריצת החיפושיות באנגליה וארה"ב, התפתחות סגנונם, ניתוח שירים נבחרים, והשפעתם על תעשיית המוזיקה. פלישות להקות רוק אנגליות בעקבות
  החיפושיות.
5. יוצרים אמריקאים והשפעת תרבות הסמים: ג'ניס ג'ופלין והדור'ז
6. השפעת המדיה על המוזיקה ומורשתה, המצאת המונקיז.
7. המשוררים הגדולים של הרוק.  השוואה בין יצירות לאונרד כהן ופול סיימון.
8. סוף שנות השישים: ווודסטוק ושיער.        
9. התפתחות מוזיקת הרוק בישראל.
 
מרכיבי הציון:
מבחן סופי 100%
השתתפות פעילה ב80% לפחות מהשיעורים חובה
 
חובות התלמידים
החומר הנלמד בכיתה + החומר המלווה כולל חומר אינטרנטי
 
ספרות עזר:
 What's That Sound? An Introduction to Rock and its History, John Covach and Andrew Flory
 
 I'm Your Man. The Life of Leonard Cohen, Sylvie Simmons
 
 The Virgin Encyclopedia of 60's Music by Colin Larkin
 
Turn! Turn! Turn!: The '60s Folk-Rock Revolution by Richie Unterberger
 
The Complete Beatles Chronicle by Mark Lewisohn
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת