חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סיפור העין: המבט באמנות
  History of the Gaze in the Arts  
1880-0801-01
סמ'  א' שיעור פרופ פינקוס אסף
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס:
יצירת האמנות נחוות ומעוצבת על-ידי חילופי מבט: מבטם של הצופים ביצירה, מבטן של הדמויות בתוך היצירה זו לעבר זו, ומבטן מחוצה לה לעבר הצופים. מבט זה אינו פרמטר קבוע, אלא תפקודו תלוי בשיח התרבות של תקופה נתונה. הקורס ייבחן תיאוריות ראייה שעמדו במרכז הדיון הפילוסופי והתיאולוגי החל מאמנות יוון ועד ימינו וידון בהשפעתן על הניסיון והשיח האומנותיים תוך התייחסות למספר חטיבות מרכזיות. 

דרישות הקורס :
א. שלוש מטלות מכלל מטלות הקורס המופיעות באתר הקורס, בהתאם לדרישת המנחה.
ב. קריאת חובה: במפגש ההכרות יצוינו ארבעת מאמרי החובה מתוך רשימת הקריאה המומלצת המופיעה מטה.


אוניברסיטת ת