חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  סיפור העין: המבט באמנות
  History of the Gaze in the Arts  
1880-0801-01
סמ'  א'1800-2000001 נפתלישיעור פרופ פינקוס אסף
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר
יצירת האמנות נחוות ומעוצבת על-ידי חילופי מבט: מבטם של הצופים ביצירה, מבטן של הדמויות בתוך היצירה זו לעבר זו, ומבטן מחוצה לה לעבר הצופים. מבט זה אינו גורם קבוע, אלא תפקודו תלוי בשיח התרבות של תקופה נתונה. הקורס יבחן תיאוריות ראייה שעמדו במרכז הדיון הפילוסופי והתיאולוגי החל מאמנות יוון ועד ימינו, וידון בהשפעתן על הניסיון והשיח האומנותיים.
 
 
סילבוס מפורט


1880-0801-01 סיפור העין: המבט באמנות
History of the Gaze in the Arts
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | פרופ פינקוס אסף

סילבוס מפורט/דף מידע
חטיבות מרכזיות אליהן נתייחס במהלך הקורס:
 
1. מבוא: כוחו של מבט; נערות החצר לולסקז
2. מוות בעיניים: מבטה של מדוזה
3. מבט ואקפרזיס ברומא
4.  ימה"ב: ראייה חומרית, אינטלקטואלית, רוחנית
5.  אי-ראייה: מלחמת האיקונוקלזם
6. עין הנפש והתשוקה לראות ולדעת בימה"ב בשיאם
7. לידתה של החברה המציצנית בפולחן ובאמנות במאות 14-15
8. תרמית העין
9. שלטון ה-panopticon
10. מבט גברי/מבט נשי
11. הצילום והחברה הקולנועית
12. סוריאליזם: סיפור העין
13. שקיעתה של הראייה באמנות ובפילוסופיה של המאה ה-20
 
מטלת סיום קורס: מבחן.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת