חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פרשה בשבוע: מפגשים עם חוקרים, יוצרים ואנשי רוח על פרשת השבוע
  The Weekly Parasha: discussions on the weekly Torah Portion  
1880-0632-01
סמ'  א'1400-1600001 מרכז יהדות צימבליסטהשיעור פרופ מזרחי נועם
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

"פרשה בשבוע" הוא שיעור שבועי המבקש להפגיש חוקרים, יוצרים ואנשי רוח עם הטקסט הקאנוני של

התורה, אשר מאז העת העתיקה ועד לימינו נחלק ליחידות קריאה ליטורגיות (פרשות השבוע), המלֻוות

ביחידות קריאה קצרות יותר בספרי נביאים ראשונים ואחרונים (הפטרות). בתולדות היהדות נודע לקריאה

ולדרישה בפרשות השבוע תפקיד מרכזי בשיתוף הציבור הרחב בפרויקט התרבותי הקולקטיבי המתמשך

לפרש את הטקסט המקראי ולנסח מחדש את הערכים הגלומים בו בהתאם למציאות החיים המשתנה בכל

דור ודור. אף סדרת המפגשים שלנו מבקשת לעשות כן, אלא שייחודה בפרספקטיבה האקדמית, המבקשת

לרתום להבנת המקרא מגוון של עולמות ידע חדשניים ושיטות מחשבה שונות ולעתים גם מנוגדות, אשר יש

בכוחן להאיר היבטים בלתי נודעים של הטקסטים הקדמונים. ביסודו של שיעור זה עומד אפוא עקרון

הדיאלוג בין גישות שונות, שהוא לעתים על דרך ההשלמה ולעתים על דרך העימות והניגוד.

מטלת הסיכום: עבודה שתוגש בשיעור האחרון ( 15.1.2018 ), לפי הנחיות שיוצגו במהלך הקורס.

סילבוס מפורט


1880-0632-01 פרשה בשבוע: מפגשים עם חוקרים, יוצרים ואנשי רוח על פרשת השבוע
The Weekly Parasha: discussions on the weekly Torah Portion
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ מזרחי נועם

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת