חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לסוציולוגיה של האמנות
  Introduction to Sociology of Art  
1880-0628-01
סמ'  א' שיעור פרופ צוקרמן משה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בקשר שבין חברה ואמנות, כפי שמצא את ביטויו בהגות ובשיח של המאה ה-20. כציר מפתח להצגת הקו העיוני בנושא זה תשמש הגותם של תיאודור אדורנו, ואלטר בנימין, אומברטו אקו ופייר בורדייה – מסכת תיאורטית שתבקש לעמוד בעיקרה על המעבר שחל בשיח זה מהדיון באובייקט האמנותי לדיון בהתקבלותו ע"י הרציפיינט של יצירת האמנות ובמעמדו של הקהל בהקשר זה. בתוך כך יידונו נושאים תיאורטיים ואמפיריים כאחד.

סילבוס מפורט


1880-0628-01 מבוא לסוציולוגיה של האמנות
Introduction to Sociology of Art
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ צוקרמן משה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת