חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של הפיזיקה
  Introduction to History and Philosophy of Physics  
1880-0625-01
סמ'  א'1600-1800362 גילמןשיעור ד"ר קציר שאול
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תנאי הרשמה: הקורס מניח ידע בסיסי במכניקה ואלקטרודינמיקה קלסיות, בתורת היחסות הפרטית ומכניקת הקוונטים. הקורס פתוח לתלמידי הפקולטות למדעים מדויקים והנדסה משנה שנייה והלך, בלבד.

הקורס יציג היבטים בהיסטוריה ובפילוסופיה של הפיזיקה מביסוס תפיסות הפיזיקה הקלאסית במאה ה-17, אל הפיזיקה המודרנית של תחילת המאה העשרים. נעמוד על משמעותם הפיזיקלית והפילוסופית ועל התפתחותם והשתנותם של מושגים פיזיקליים מרכזיים כגון מסה, כוח, אנרגיה ושדה, של פורמליזם מתמטי-פיזיקלי לשימוש בהם, של ההשלכות האימפריות והרעיוניות השונות של התאוריות הקשורות בהם ושל מתודות מחקריות. עיקר הדיון בקורס זה יהיה בתאוריות פיזיקליות, אך נתייחס גם להתפתחות מתודות ניסוייות ודרכים שונות להבין ולהתייחס לתוצאותיו. מטרתנו להציג בפני תלמידים בעלי רקע מדעי זווית ראיה נוספת ביחס לתאוריות, חוקים ומושגים מוכרים ולהעשיר ולהעמיק בכך את הבנתם את הפיזיקה והתפתחותה.

נושאי הקורס:

תפיסות שונות של מושג הכוח בתקופת המהפכה המדעית - דקארט וניוטון: 

מעבר מתפיסות כוח מכניסטיות טהורות לתפיסות דינאמיות-אמפיריות, 
הטיעון של ניוטון לקיומו של כוח גרביטציה אוניברסלי, 
המתודה המדעית של ניוטון.


שתי מסורות של ניתוח תופעות דינאמיות בפיזיקה הקלאסית: 

המסורת של מכניקה ניוטונית, מכאניקה אנליטית כניסיון להתגבר על קשיים במושג הכוח.


פיתוחו של חוק שימור האנרגיה: 

התפתחות התרמודינמיקה, שילוב מושגי שימור מהמסורת האנליטית ומושגי כח ניוטונים. 


 פיתוח תורת השדה האלקטרומגנטית: 

שדה הכוח כתחליף לפעולה מרחוק, 
גילויין של תופעות חדשות כגון גלי רדיו והסבר חדש לתופעות ישנות כגון גלי אור.


תורת היחסות הפרטית:

בעיות בתורות האתר האלקטרומגנטיות, 
עקרון היחסות, 
תפיסות פילוסופיות שונות של המרחב-זמן בתורת היחסות.


מכאניקת הקוונטים: התפתחות ההכרה בהכרח הנחת חוסר הרציפות באנרגיה מפלנק דרך איינשטיין לבוהר,
פרשנויות שונות של יסודות תורת הקוונטים הקלאסית: דה ברוגלי ושרדינגר מול הייזנברג ובוהר.


 

חומרי קריאה יכללו קטעי מקור קצרים יחסית של כתבי פיזיקאים מניוטון עד שרדינגר, וקריאה בפרקים בספרי היסטוריה של המדע בהם:

John L. Heilbron, Physics: A Short History from Quintessence to Quarks (Oxford, 2015)

P.M. Harman, Energy, Force and Matter: The Development of 19th-Century Physics (Cambridge, 1982)

Helge Kragh, Quantum Generations: A History of Physics in the Twentieth Century (Princeton, 1999)

מטלות: הקורס יכלול שתים – שלוש מטלות להגשה במהלך הסמסטר שייקבעו 30% מציון הקורס, בחינה תתקיים במועד המפגש האחרון. חובת נוכחות בלפחות 10 מהשיעורים.

סילבוס מפורט


1880-0625-01 מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של הפיזיקה
Introduction to History and Philosophy of Physics
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר קציר שאול

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת