חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פילוסופיה בסין הקלאסית
  Chinese Philosophy : An Introduction  
1880-0624-01
סמ'  א'1600-1800281 גילמןשיעור פרופ אריאל יואב
דרישות קדם   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סילבוס מקוצר

השיעור יתמקד בתולדות הפילוסופיה הסינית בתקופה שבין המאה החמישית ועד המאה השלישית לפנה"ס – היא "תקופת המדינות הנלחמות." נבחן את הרעיונות וננתח את התשובות שניתנו על ידי גדולי הפילוסופים הקונפוציאניים (Confucianism), המואיסטיים(Mohism); הטאויסטיים  (Taoism / Daoism) והלגליסטיים (Legalism) לשאלות המרכזיות שעיצבו את עולמה הקיומי; הפוליטי;  החברתי והפסיכולוגי של סין העתיקה. כמו כן נדון בקצרה במהלך השיעור בנושאי רקע שאי-אפשר להפרידם מתולדות ה-"פילוסופיה סינית" של אותן השנים כגון: "השפה הסינית;" "הדתות הסיניות;" ו-"הציור הסיני." את מהלך השיעור נעביר כ-Blended Course כלומר – הן במסגרת של הרצאות פרונטאליות והן בצורה של "לימוד מרחוק." בשנים האחרונות הפכו הן אתרי "הלימוד מרחוק" [MOOC  / EDX]והן אתרי שיתוף קבצי הווידאו YouTube למאגר רב-ממדי ולא-טכסטואלי של ידע אקדמי רב ערך. "הפילוסופיה הסינית" לדורותיה, על שלל  גילוייה וגלגוליה, באה לידי ביטוי באתרים אלה במאות רבות של קישורים. בשיעור שלנו נשתתף כשומעים חופשיים בהרצאות נבחרות שמועברות בשנים האחרונות בפלטפורמות "הווירטואליות" האלה ונגיב על הנראה ועל הנשמע באופן ביקורתי. לשיעור נפתח דף בפייסבוק שישמש לנו כבסיס לתקשורת וחילופי מידע https://www.facebook.com/pages/Tau-kelim-shluvim-Chinese-.

מטלה סופית: מבחן בית. 
חובת נוכחות בשיעורים (80% לפחות).


אוניברסיטת ת