חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  לכתוב את השואה: היסטוריה, ספרות וזיכרון
  Writing the Holocaust: History, Literature and Memory  
1880-0617-01
סמ'  א'0800-1000281 גילמןשיעור פרופ לאור דן
דרישות קדם   בחינה  
סילבוס מקוצר
נושא הקורס ומגמתו
קורס זה נועד לבחון את אופן ייצוגה של השואה ואת תהליכי הבניית זיכרון השואה, זאת על בסיס קריאת ספרות, שירה, מחזאות ותחומים גובלים (אמנות פלסטית, מוסיקה). הדיון יתמקד בספרות העברית/ ישראלית ובנושאים ודילמות העומדים על סדר היום של החברה בישראל מימי מלחמת העולם השנייה ואילך.
סילבוס מפורט


1880-0617-01 לכתוב את השואה: היסטוריה, ספרות וזיכרון
Writing the Holocaust: History, Literature and Memory
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | פרופ לאור דן

סילבוס מפורט/דף מידע
מהלך הקורס
 
16.10.2013 - שירה אחרי אושוויץ (פתיחה)
1. הערך "ספרות השואה", האנציקלופדיה של השואה (ערך: ישראל גוטמן), הוצאת יד ושם וספרית פועלים, כרך ד', 1990, עמ' 881-844.
2. שאול פרידלנדר: "השואה בין זכרון להיסטוריה", מדעי היהדות, 30, תש"ן, עמ' 20-11.
 
23.10.2013 - קינה לבית ישראל: אורי צבי גרינברג
1. אורי צבי גרינברג: רחובות הנהר [1951], כל כתביו, הוצאת מוסד ביאליק, כרך ה, 1992,
עמ' 16-11; 64-26; 76-70; 69-19; 153-152, כרך ו, 1992, עמ' 44-33; 64-61148-146.
2. רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג: מחקרים ותעודות (עורכים א. ליפסקר, ת. וולף-מונזון), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ז, עמ' 24-17; 54-45; 256-241. 
3. אהוד לוז: "הימור בשירת 'רחובות הנהר' לאורי צבי גרינברג", מאבק בנחל יבוק, עוצמה מוסר וזהות יהודית, הוצאת מאגנס, תשנ"ט, עמ' 156-144.
 
30.10.2010- הפלנטה האחרת: עדותו של ק. צטניק
1. ק. צטניק: סלמנדרה (1946), או בית הבובות (1952), או פיפל (1961), הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1987 ואילך. 
2. יחיאל שינטוך: סלמנדרה: מיתוס והיסטוריה בכתבי ק.צטניק, הוצאת כרמל 2009, עמ' 165-124.
3. עמר ברטוב: "קיטש וסדיזם בפלנטה של ק.צטניק: נוער ישראלי מדמיין את השואה", אלפיים, 17,
תשנ"ט, עמ' 175-148.
 
6.11.2013 - נתן אלתרמן ופולמוס "שתי הדרכים"
1. נתן אלתרמן: הטור השביעי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל"ב-תשל"ג, כרך ב' עמ' 440-407.
2. דן לאור: "עוד על שתי הדרכים", המאבק על הזיכרון: מסות על ספרות חברה ותרבות, הוצאת עם עובד/ ספרית אפקים, 2009, 179-142.
 
13.11.2013- חנה סנש: לידתו של מיתוס
1. חנה סנש: יומנים, שירים, עדויות (ערך: משה ברסלבסקי) [1946], הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1994, עמ' 134-79; 249-207; 318315.
2. אהרן מגד: חנה סנש [1958], הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1988.
3. בן-עמי פיינגולד: השואה בדרמה העברית,  הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1989, עמ' 84-75. 
 
 20.11.2013- מול תא הזכוכית: חיים גורי נוכח משפט אייכמן
1. חיים גורי: מול תא הזכוכית: משפט אייכמן בירושלים [1962], הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2002.
2. חנה יבלונקה: מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן, הוצאת משכל, 2001, עמ' 287-243.
3. יחיעם ויץ: "משפט אייכמן כנקודת מפנה", דפים לחקר תקופת השואה, מאסף יא, 1993,
עמ' 189-175.
 
27.11.2013 - החשבון והנפש (מספרי שנות הששים)
1. יהודה עמיחי: לא מעכשיו לא מכאן, הוצאת שוקן, 1963.
2. חנוך ברטוב: פצעי בגרות, הוצאת עם עובד, 1965.
3. דן בן אמוץ: לזכור ולשכוח, הוצאת עמיקם, 1968.
4. יורם קניוק: אדם בן כלב (1969), הוצאת ספרים פועלים, 1987.
הערה: מכלל ארבעת הרומאנים יש לקרוא ספר אחד בלבד.
 
4.12.2013 - שיבתו של המודחק: אמיר גלבוע, אבות ישורון
1. אמיר גלבע: כחולים ואדומים, הוצאת הוצאת עם עובד, 1963, עמ' 99-98; 131; 213; 220; 222.
2. אמיר גלבע: הנה ימים באים (שירים, 1946-1942), הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2009.
3. אבות ישורון: הומוגרף, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1985, עמ' 112-11; 119-118; 162-160.
4. יוחאי אופנהיימר: תנו לי לדבר כמות שאני: שירת אבות ישורון, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1997. 
 
11.12.2013 -   משפט קסטנר: מבט חדש 
1. מוטי לרנר: קסטנר, הוצאת אור עם, 1988.
2. יחיעם וויץ: "השינוי בדימויו של קסטנר כעדות לשינוי בדימויה של השואה, קתדרה, 69 (1993), עמ' 179-133.
3. Dan Laor: "How Are We Expected to Remember the Holocaust? Szenes versus Kasztner", On Memory (An Interdisciplinary Approach), Doron Mendels (ed.). Peter Lang, 2007, pp.195-213. 
 
 18.12.2013 - ילדי הצל: בן-ציון תומר, דן פגיס, איתמר יעוז-קסט
1. בן-ציון תומר: ילדי הצל, הוצאת עמיקם, 1963.   
2. דן פגיס: גלגול, הוצאת אגודת הסופרים, 1970 [הפרק "בקרון החתום"]. 
3. איתמר יעוז-קסט: דלתות צריפים עוד נפתחות בי: מחזור שירים, הוצאת עקד, 1997, עמ' 55-10. 
 
25.12.2013- עולמו של אהרן אפלפלד
1. אהרן אפלפלד: באדנהיים: עיר נופש [1975] הוצאת זמורה-ביתן,2009.
2. אהרן אפלפלד: אבי ואמי, הוצאת זמורה ביתן, 2013.
2. אהרן אפלפלד: מסות בגוף ראשון, הוצאת הספריה הציונית, 1979 (מבחר).  
2. יגאל שוורץ: קינת היחיד ונצח השבט: אהרן אפלפלד – תמונת עולם, הוצאת כתר, 1996 (ע"פ האינדקס).
3. גרשון שקד: "רקווייאם לעם היהודי שנהרג", הסיפורת העברית 1980-1880, הוצאת הקיבוץ המאוחד וכתר, כרך ה, עמ' 272-235.
 
1.1.2014- מנאוה סמל עד יהודה פוליקר: קולם של בני הדור השני
1. עודד פלד: מכתבים לברגן בלזן [1978], הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1979.
2. נאוה סמל: כובע זכוכית: קובץ סיפורים של בני הדור השני, הוצאת ספרית פועלים, .1985
3. דוד גרוסמן: מומיק, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2005.  
3. איריס מילנר: קרעי עבר: ביוגרפיה, זהות וזיכרון בסיפורת הדור השני, הוצאת עם עובד, 2003, עמ' 35-19. 
 
8.1.2014 - לא יתקיים שיעור. במקום זה ייערך במהלך הסמסטר אירוע חוץ-כיתתי במועד שיתואם מראש עם התלמידים.
 
15.1.2014 - מבחן מועד א'
 
סדרי הקורס:
1. השתתפות קבועה בשיעורים היא בגדר חובה.  
2. חומרי הקריאה והלמידה יועמדו לרשות התלמידים באתר הקורס ובספריה המרכזית ע"ש סוראסקי.
3. בסיום הקורס תיערך בחינה בכתב. משתתפי הקורס ייבחנו על 3 מתוך 11 הנושאים המתוארים לעיל, ע"פ בחירתם האישית
4. ייעוץ והדרכה - פרופ' דן לאור, רוזנברג 215, dlaor@post.tau.ac.il, וכן ע"י עוזר ההוראה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת