חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  פרקים בפילוסופיה של החינוך
  Selected Topics in Philosophy of Education  
1880-0616-01
סמ'  ב'0800-1000262 גילמןשיעור פרופ טאובר צבי
דרישות קדם   בחינה  
סילבוס מקוצר
"[...] והחינוך יהא, אפוא, בקיאות בעצם הדבר הזה: בּהַפְנָיָה; דהיינו – הידיעה כיצד יוסב אותו כוח-
נשמה בדרך קלה ויעילה ביותר, ואינו בא ליצור בכוח זה את הרְאִיָה, כי אם מניח שזו כבר מצויה בו, אלא [שכוח-נשמה זה] אינו מכוּוָן לצד הנכון, ואינו מביט אל אשר צריך היה; ולכך יביאנו החינוך" (אפלטון, פוליטיאה).
 
"האדם הוא הבריה היחידה הזקוקה לחינוך. כלומר, בחינוך אנו מבינים טיפול (הזנה, השגחה), משמעת
(עיבוד-טיפוח) והשכלה, לרבות תרבות. מכאן נובע שהאדם הוא עולל, חניך ותלמיד" (קאנט, על החינוך).
 
מטרת הקורס: הכרה של רעיונות פדגוגיים שונים מתולדות ההגות וניתוח מושגי-ביקורתי שלהם.

בקורס זה חלה מגבלת רישום נוספת - סטודנטים מביה"ס לחינוך מנועים מלהירשם לקורס זה, על אף שטכנית הדבר אפשרי. סטודנט שיירשם לקורס למרות שהוא מנוע מלעשות זאת - הרשמתו תבוטל גם אם הדבר יתגלה בסוף הסמסטר. 
סילבוס מפורט


1880-0616-01 פרקים בפילוסופיה של החינוך
Selected Topics in Philosophy of Education
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ טאובר צבי

סילבוס מפורט/דף מידע
נושאי הקורס: פילוסופיה של החינוך; לימוד "הסגולה הטובה" לפי אפלטון – קריאה בקטעים נבחרים מן
הדיאלוג מנון; דמוקרטיה וחינוך: פרקים נבחרים מכתבי ז'אן-ז'אק רוסו, ג'והן דיואי, אלכסנדר ס. ניל,
הרברט מרקוזה ואחרים; חינוך אסתטי: פרקים נבחרים מכתבי עמנואל קאנט ופרידריך שילר; הביקורת
של ניטשה על החינוך הבורגני – קריאה בקטעים נבחרים מ-על עתיד מוסדות החינוך שלנו ומ-שופנהאואר כמחנך.
הערה: נושאי הדיון עשויים להשתנות קמעא, בהתאם לדרישה ולעניין מצד התלמידים.
 
דרכי הוראה: הרצאות, קריאת טקסטים ודיון בכיתה.
מטלת סיום הקורס: בחינת כיתה.
 
ספרות:
-אפלטון ( 347-427 לפנה"ס), מנון ב-כתבי אפלטון, כרך א' (הוצ' שוקן). פרקים נבחרים מהדיאלוג
הזה יופיעו כקובץ מחשב בMoodle והתלמידים מתבקשים להביא את הטקסט לכיתה.
כמו כן, פרקים נבחרים מכתבי אפלטון, אריסטו, רוסו, היגל, מארקס, ניטשה, פרויד, דיואי ומרקוזה
יופיעו כקובצי מחשב ב Moodle ויחולקו לתלמידים עם תחילת הקורס.
התלמידים מתבקשים להביא את התדפיס לכיתה:
-. אפלטון, מתוך פוליטאה; כתבי אפלטון, הוצ' שוקן, כרך ב', ספר ז', ע' 426
-. אריסטו ( 322-384 לפנה"ס) , מתוך האתיקה הניקומאכית; הוצ' שוקן, 1973 , ע' 40
-ז'אן-ז'אק רוּסוֹ ( 1778-1712 ), מתוך על האמנה החברתית; הוצ' מאגנס, ע' 60-58 ; מתוך אמיל;
הוצ' אהרונסון, ע' כ"ג, כ"ה, מ"ג-מ"ה.
-G.W.F.Hegel (1770-1831), Philosophy of Right, pr. 174-175.
-קארל מארקס ( 1883-1818 ), מתוך ביקורת מצע גוֹתהַא; מארקס, אנגלס, כתבים נבחרים, כרך ב',
. ספרית פועלים, ע' 24-23
-פרידריך ניטשֶה ( 1900-1844 ), מתוך "שוֹפֶנְהָאוּאֶר כמחנך", ב- מסות על חינוך ותרבות; הוצ'
מאגנס, י-ם, תשמ"ה, ע' 76, 80-83
-, זיגמוּנד פרוֹיד ( 1939-1856 ), מתוך מבוא לפסיכואנאליזה; ב- כתבי ז.פרויד, הוצ' דביר, 1966
311 ; מתוך מבוא לפסיכואנאליזה - סידרה חדשה של הרצאות; ב- כתבי ז.פרויד, , כרך 1, עמ' 213
הוצ' דביר 1968 , כרך 5, עמ' 298-296 ; מתוך עתידה של אשליה; כתבי ז.פרויד, שם, עמ' 110.
ג'והן דיוּאי ( 1952-1859 ), מתוך אני-מאמין בחינוך [ 1897 ]; ספרית פועלים, 1946 , עמ' 9...17
- Herbert Marcuse (1897-1979), The Individual in the Great Society; in- B.M.Gross [ed.], A Great Society?; N.Y.1968, pp.75-77.
הרברט מרקוזה, מתוך קץ האוטופיה; עם עובד, 1970 , ע' 50, 79.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת