חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  "ישראל בעמים": יהודים וישראלים מול האנטישמיות והשואה
  The People of Israel among the Nations: Jews and Israelis vi  
1880-0615-01
סמ'  ב'1800-2000001 רוזנברגשיעור פרופ פורת דינה
דרישות קדם   בחינה  
סילבוס מקוצר
 
השיעור יפרוס בפני שומעיו תמונה רחבה, של השתלשלות היחסים בין ישראל לעמים, החל בתיאורי העם היהודי בעת העתיקה, דרך צמיחתה של הנצרות וכתביהם של אבות הכנסייה, והדמות הויזואלית של היהודי שנוצרה בימי הביניים, ועד להיווצרות הפרוטוקולים של זקני ציון ולאידיאולוגיה הנאצית. החלק השני ידון בשואה, יפרט את שלבי "הפתרון הסופי" ויתעכב על הציבור היהודי בגטאות ועל תהליך ההשמדה הפיזית, על בעלות הברית ותוכניות ההצלה השונות כולל אלה שיזם היישוב בארץ אחרי שהבין את משמעות הידיעות שהגיעו אליו. בחלק השלישי והאחרון ידון השיעור בנעשה בארץ לאחר הקמת המדינה, כולל החוקים והמסמכים הראשונים שנגעו לשואה, שינויים שחלו במרוצת השנים ביחס לניצולים, המגמות המשתנות במחקר בארץ ובעולם, ויסיים בהכחשת השואה ובאנטישמיות החדשה.

 

 
.

סילבוס מפורט


1880-0615-01 "ישראל בעמים": יהודים וישראלים מול האנטישמיות והשואה
The People of Israel among the Nations: Jews and Israelis vi
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ פורת דינה

סילבוס מפורט/דף מידע
חלק ראשון: יסודות
     - צליבת ישו ואבות הכנסיה: "דמו עלינו ועל בנינו"
- דמות היהודי בימי הביניים: "ברייה זרה לטבע".
- הפרוטוקולים של זקני ציון: "בבית הקברות היהודי בפראג, בחצות"
- אבות הציונות והאנטישמיות:"בעיני עם הארץ – זר, בעיני התושבים – נע ונד"
 
חלק שני: השואה
- התמודדותו של הציבור היהודי בגטאות: מהו "שקט יחסי"?
- מחנות השמדה ואתרי הרג: "בית חרושת למוות"
- יחסו של היישוב בארץ-ישראל לידיעות על השואה: "מי נתן לנו את הרשות להשלות      את לבנו?"
- בעלות הברית ותכניות ההצלה.
 
חלק שלישי: מהקמת המדינה ועד היום
- השואה במגילת העצמאות, הקמת יד ושם וחוק יום השואה: "לכל איש יש שם".
- שינויים ביחסה של החברה בארץ לניצולים: "אחותי על החוף"
- התפתחויות במחקר האנטישמיות והשואה בארץ ובעולם: עתידו של העבר
- הכחשת השואה ועיוותה: "את יומה של אנה פראנק כתב אביה"
- אנטישמיות חדשה? – מדינת ישראל כיהודי הקולקטיבי.
 
רשימת קריאה
 
דמות היהודי בימי הביניים:
חיים הלל בן-ששון, תולדות ישראל בימי הביניים, דביר, ת"א, כרך שני, 1969.
ישראל יעקב יובל, שני גויים בבטנך: יהודים ונוצרים – דימויים הדדיים, עלמא ועם עובד, תל אביב, 2000.
 
הפרוטוקולים של זקני ציון:
הדסה בן-עתו, השקר מסרב למות – 100 שנות הפרוטוקולים של זקני ציון, דביר, תל אביב, 1998.
נורמן כהן, הכשר לרצח עם, עם עובד, אופקים, 1972.
 
הציבור היהודי בגטאות:
ישעיהו טרונק, יודנראט, המועצות היהודיות במזרח-אירופה בתקופת הכיבוש הנאצי, יד ושם ירושלים, 1979.
דינה פורת, מעבר לגשמי, פרשת חייו של אבא קובנר, עם עובד, 2000, חלק ב'.
 
מחנות השמדה ואתרי הרג:
יצחק ארד, טרבלינקה – אבדן ומרד, עם עובד, תל אביב, 1983.
גדעון גרייף, בכינו בלי דמעות – עדויותיהם של הזונדרקומנדו היהודים מאושוויץ, יד ושם וידיעות אחרונות, ירושלים, 1999.
 
אבות הציונות והאנטישמיות:
עמוס אילון, הרצל, אופקים, עם עובד, 1975.
תיאודור (בנימין זאב) הרצל, מדינת היהודים וי.ל. פינסקר, אוטואמנציפציה, בכל הוצאה שהיא.
שמואל אטינגר, תולדות ישראל בעת החדשה, דביר, תל אביב, 1969, חלק ב'.
 
יחסו של היישוב בארץ ישראל לידיעות על השואה:
יחיעם וייץ, מודעות וחוסר אונים – מפא"י לנוכח השואה, 1945-1943, יד בן-צבי, ירושלים, 1994
דינה פורת, הנהגה במילכוד,היישוב נוכח השואה, 1945-1942 עם עובד, תל אביב, 2004, חלק א'.
 
הקמת יד ושם וחוק יום השואה:
רוני שטאובר, הלקח לדור, שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים, יד בן צבי והמרכז למורשת בן-גוריון, 2000
 
יחסה של החברה בארץ לניצולים:
חנה יבלונקה, אחים-זרים, ניצולי השואה במדינת ישראל 1952-1948, יד בן צבי ואוניברסיטת בן גוריון, 1994
תום שגב, המיליון השביעי – הישראלים והשואה, כתר ודומינו, ירושלים, 1991.
 
הכחשת השואה ועיוותה:
פייר וידאל נאקה, רוצחי הזיכרון, אופקים, עם עובד, 1991.
 דינה פורת, מערכה בת ארבעים שנה – יומנה של אנה פראנק ומכחישי השואה, 1998-1958, בתוך: השואה - הייחודי והאוניברסלי, ספר יובל ליהודה באואר, יד ושם והמכון ליהדות זמננו, ירושלים, 2002, עמ' 160-183.
 
 מטלת סיום: מבחן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת