חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  בין מהגרים, מכשפים וזוכות פרס נובל - סוגיות מרכזיות באפריקה
  Between Migration witchcraft and Nobel Prize-Major themes in  
1880-0614-01
סמ'  ב'1800-2000223 גילמןשיעור פרופ צבר גליה
דרישות קדם   בחינה  
סילבוס מקוצר
סדרת הרצאות זו תאיר מזוויות מרתקות סוגיות סוציו-פוליטיות מרכזיות בהוויה של יבשת אפריקה במאה ה – 21. כל הרצאה עומדת בפני עצמה וסך ההרצאות מתחברות לכדי תמונה מורכבת ומאתגרת של אפריקה. 
סילבוס מפורט


1880-0614-01 בין מהגרים, מכשפים וזוכות פרס נובל - סוגיות מרכזיות באפריקה
Between Migration witchcraft and Nobel Prize-Major themes in
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ צבר גליה

סילבוס מפורט/דף מידע
 
1.      כישוף ורציונאליות בדת אפריקאית מסורתית – הֲיֵלְכוּ שְׁנַיִם יַחְדָּו בִּלְתִּי אִם נוֹעָדוּ?
 
צ'ישיקו צ'יבנגו בשיתוף ג' פ' אג'אי ולמין סאנה, "דת והתפתחות חברתית", נויברגר בנימין ובק אירית עורכים. תהליכי שינוי כלכלי וחברתי באפריקה במאה ה – 20, מקראה. צמיחת המדינות החדשות באפריקה, יחידה 12, האוניברסיטה הפתוחה 2005: 133-154
 
2.      אנטומיה של מנהיגים ומנהיגות
 
Rotberg, Robert I. "The Roots of Africa's Leadership Defecit." Compass: A Journal of Leadership 1, no. 1
 
3.      דת וזכויות אדם
ג. צבר-פרידמן (1996), "כנסיות והמאבק לשינוי בקניה: 1993-1986," פסיפס
האוניברסיטה הפתוחה עמו: 66-53.
 
 
4.      בין שפחות למנהיגות
סופר הדס (2010) "נשים באפריקה" בתוך צבר גליה (2010) בראשית היתה אפריקה. ת"א: משרד הבטחון והאוניברסיטה המשודרת. עמ':164-179
 
5.      יחסות תרבותית – מבט ביקורתי
 
Cheserem, Sarah 2011, " Female Geintal Mutilation in Kenya – a literature Review". Thesis in Practical Nursing. http://theseus17-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/26244/CHESEREM.SARAH-PDF.pdf?sequence=1
 
6.      עבדות וסחר עבדים – היסטוריה ומציאות עכשווית
Paul E. Lovejoy (1989). The Impact of the Atlantic Slave Trade on Africa: A Review of the Literature.
The Journal of African History, 30, pp 365-394.
 
7.      ג'נוסייד בשחור ואדום
נויברגר בנימין (2005) רואנדה 1994: רצח עם ב"ארץ אלף הגבעות". האוניברסיטה הפתוחה ע"מ: 19-83.
 
 
8.      מבט אחר על מהגרי עבודה ומבקשי מקלט מאפריקה בישראל
צבר גליה (2014) "בארץ הקודש כולם חוקיים... בישראל זה שונה":הזירה הדתית (נוצרית) של מבקשי חיים אפריקנים בישראל". בתוך טלי קריצ'מן אמיר עורכת.
  
9.      יהודי אתיופיה
קפלן סטיב (1987) "חמש אזהרות מתודולוגיות", פעמים מס 33 עמ:" 33-49.
בן עזר גד (2007) המסע. סיפורי המסע של יהודי אתיופיה לישראל 1977-1985. למדן: פרק שני ופרק שמיני.
 
10יהודים שחורים באפריקה - מיתוס או מציאות
Ethnic and Racial StudiesVol. 21, Iss. 4, 1998
 
 
11. ספרות אפריקאית - בין צ'ינואה אצ'בה לצ'ימננדה אדיצ'ה
Joanna Sullivan (2006) Redefining the Novel in Africa, Research in African Literatures , Vol. 37, No. 4 pp. 177-188
 
 
12.אתגרים וכישלונות
 
13.בחינה
 
הציון הסופי יורכב באופן הבא:
1. נוכחות והשתתפות - 10%
2. בחינה בכתב - 90%
3. תינתן אפשרות להגיש עבודה קצרה בהיקף של עד 5 עמודים (על בסיס 4 מקורות מתוך רשימת הקריאה של הקורס). ציון העבודה יהווה 10% מהציון הסופי. במקרה של הגשת עבודה, יהפוך מרכיב הבחינה ל-80% מהציון הכולל.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת