חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  דמוקרטיה, ליברליזם וקפיטליזם: ארצות הברית מהקמתה ועד ימינו
  Democracy, Liberalism and Capitalism: USA from its Creation till the Present  
1880-0613-01
סמ'  א' שיעור פרופ נוה איל
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סילבוס מקוצר

הקורס עוקב אחר התפתחותה של ארצות-הברית באמצעות בחינה של התרחשויות פוליטיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות. נדון בשורה של תהליכים בהיסטוריה של ארצות-הברית, כגון: עיצוב המשטר האמריקני, חוקתו, וזהות אזרחיו; מלחמת האזרחים והשלכותיה; תהליכי תיעוש, הגירה ועיור; התפתחות הקפיטליזם האמריקני; תנועות מחאה, רפורמה ותיקון; עליית מעמדה של ארה"ב בזירה הבינלאומית עד להפיכתה למעצמת על במאה העשרים; מקומה של ארה"ב בראשית האלף השלישי. בין יתר הנושאים נתמקד בהצהרת העצמאות האמריקנית; החוקה; רפורמות במאה התשע-עשרה; העבדות ומלחמת האזרחים; התור המוזהב והעידן הפרוגרסיבי; המשבר הכלכלי והניו-דיל; ארה"ב במלחמות העולם; המלחמה הקרה והמקרתיזם; מלחמת וייטנאם; תנועות מחאה ותרבות הנגד; השמרנות החדשה; גלובליזציה; אופי ההגמוניה האמריקנית באי הסדר העולמי החדש.

סילבוס מפורט


1880-0613-01 דמוקרטיה, ליברליזם וקפיטליזם: ארצות הברית מהקמתה ועד ימינו
Democracy, Liberalism and Capitalism: USA from its Creation till the Present
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ נוה איל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת