חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  דמוקרטיה, ליברליזם וקפיטליזם: ארצות הברית מהקמתה ועד ימינו
  Democracy, Liberalism and Capitalism: USA from its Creation  
1880-0613-01
סמ'  ב'1800-2000144 גילמןשיעור פרופ נוה איל
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר
הקורס עוקב אחר התפתחותה של ארצות-הברית באמצעות בחינה של התרחשויות פוליטיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות. נדון בשורה של תהליכים בהיסטוריה של ארצות-הברית, כגון: עיצוב המשטר האמריקני, חוקתו, וזהות אזרחיו; מלחמת האזרחים והשלכותיה; תהליכי תיעוש, הגירה ועיור; התפתחות הקפיטליזם האמריקני; תנועות מחאה, רפורמה ותיקון; עליית מעמדה של ארה"ב בזירה הבינלאומית עד להפיכתה למעצמת על במאה העשרים; מקומה של ארה"ב בראשית האלף השלישי. בין יתר הנושאים נתמקד בהצהרת העצמאות האמריקנית; החוקה; רפורמות במאה התשע-עשרה; העבדות ומלחמת האזרחים; התור המוזהב והעידן הפרוגרסיבי; המשבר הכלכלי והניו-דיל; ארה"ב במלחמות העולם; המלחמה הקרה והמקרתיזם; מלחמת וייטנאם; תנועות מחאה ותרבות הנגד; השמרנות החדשה; גלובליזציה; אופי ההגמוניה האמריקנית באי הסדר העולמי החדש.
סילבוס מפורט


1880-0613-01 דמוקרטיה, ליברליזם וקפיטליזם: ארצות הברית מהקמתה ועד ימינו
Democracy, Liberalism and Capitalism: USA from its Creation
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ נוה איל

סילבוס מפורט/דף מידע
נושאי המפגשים:
נושא 1, 18.2.14 – עולם חדש, אדם חדש
נושא 2, 25.2.14 – המהפכה האמריקנית והצהרת העצמאות
נושא 3, 4.3.14 – מ"ארצות" ל"ברית": החוקה הפדרלית
נושא 4, 11.3.14 – התור הפדרליסטי: המאבק על דמות האומה
נושא 5, 18.3.14 – ייצוב הברית במאה התשע-עשרה
נושא 6, 25.3.14 – עבדות, מלחמת האזרחים ושיקום
נושא 7, 1.4.14 – צמיחה, שחיתות ורפורמה: העידן המוזהב והעידן הפרוגרסיבי
נושא 8, 8.4.14 – עליית המעצמה האמריקנית: אימפריאליזם וקפיטליזם
נושא 9, 29.4.14 – השפל הגדול והניו דיל
נושא 10, 13.5.14 – ממלחמה "טובה" למלחמה קרה: ארה"ב כמעצמת-על
נושא 11, 20.5.14 – עידן השפע ואמריקה האחרת
נושא 12, 27.5.14 – בעיות של מנצחים: אי נחת, משבר אמון והשמרנות החדשה
נושא 13, 10.6.14 – האומה האמריקנית בראשית המאה העשרים-ואחת
 
ביבליוגרפיה:
 אייל נווה, ארה"ב –דמוקרטיה בהתהוות מתמדת, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2007
האוורד זין, היסטוריה עממית של ארה"ב
ריצ'רד הופשטדטר, המסורת הפוליטית של אמריקה ויוצריה
יהושוע איראלי, המחשבה המדינית בארצות הברית. אוסף מקורות.
 
חובת התלמידים להיבחן בבחינת סכום עם סיום הקורס.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת