חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  צורות וצלילים - לשון, אוזן ומוח
  Shapes and Sounds  
1880-0612-01
סמ'  ב'1800-2000004 נפתלישיעור ד"ר כהן אבן-גרי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק ביכולת הלשונית האנושית. כיצד אנחנו מפיקים שפה, תופשים שפה ומבינים שפה? כיצד מערכות אוטומטיות עושות זאת? מדוע ילד בן שלוש הוא "מכונה" יעילה יותר ממחשב?
הקורס יתחיל ביחידות הלשוניות הקטנות ביותר, הצלילים הלשוניים, ויתפתח לדיון במילים, ולקשר בין מבנה למשמעות. נדון באספקטים הנוגעים למערכות צלילים בשפות, החל מן הצד הפיזי/פיזיולוגי של הצלילים, וכלה במערכות השמיעה והתפישה שלנו, ובהשפעות שפת האם על מערכות אלה. כמו כן נתייחס לאספקטים תאורטיים המשולבים ביישומים פרקטיים, לקשר בין הידע שלנו על שפות טבעיות לבין טכנולוגיות נוכחיות של הפקה והבנה של שפת אנוש במערכות אוטומטיות.
סילבוס מפורט


1880-0612-01 צורות וצלילים - לשון, אוזן ומוח
Shapes and Sounds
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | ד"ר כהן אבן-גרי

סילבוס מפורט/דף מידע
נושאי הקורס
1.       היכולת הלשונית
                      א.         שפה ומוח
מה מייחד את היכולת הלשונית האנושית? מה הקשר בינה לבין מבנה המוח?
                      ב.         עקרונות לשוניים אוניברסליים – קוגניטיבי כללי או לשוני
האם המשותף לכל שפות העולם תלוי באילוצים פיזיולוגים, יכולות קוגניטיביות כלליות או יכולת לשונית ספציפית?
                       ג.          רכישה
מאפס עד מאה, תהליך רכישת השפה ע"י ילדים
2.       צלילים
                      א.         מערכות צלילים בשפות אנוש
המאפיינים המרכזיים במערכות צליליות בשפות בעולם, מן הרי"ש העברית ועד לקליקים ב-Xhosa
                      ב.         ועכשיו בזהירות – ארטיקולציה
יצירת הגאים – הפיזיולוגיה של הצלילים הלשוניים
                       ג.          לראות ולהאמין – האקוסטיקה
מהארטיקולציה ועד האוזן – הפיזיקה של הצלילים הלשוניים
                      ד.         פיו ואזנו אינם שווים – התפישה
אל תאמינו לכל מה שאתם שומעים – עיצוב התפישה על ידי שפת האם, "שמיעת" דברים שלא היו, "התעלמות" מדברים שכן היו
                      ה.         לקויות
מתוך היוצא מן הכלל נלמד את הכלל – "תקלות" במערכת
                       ו.          קונקרטי מול מופשט – סגמנט אקוסטי, סגמנט פונולוגי ומה שביניהם
סיכום הצלילים הלשוניים, הקשר בין אקוסטיקה, ארטיקולציה וייצוג מופשט
3.       צורות
                      א.         מהי מילה?  
וְלִכְשֶתִשְתּוֹקֵקְנָה? כְּלַבְלַבוֹנְצִ'יקִים?
                      ב.         אורתוגרפיה לעומת פונולוגיה
הקשר בין צליל, צורה ומשמעות
                                 i.            הומופונים
הירקות ניצלו על הגריל, האנשים ניצלו מהסכנה, החברים ניצלו את טוב ליבי
                               ii.            הומוגרפים
סָפַר-סֵפֶר-סִפֵּר-סַפָּר-סְפָר
                             iii.            הומונימים, פוליסמיה
בראש ובראשונה, ראש הממשלה נותן בראש
                       ג.          מבנה המילה
זוכרים את כלבלבונצ'יקים? יצרניוּת המערכת
                      ד.         ריבוי בסיסים – הלחמים, הרכבים, סמיכות
מסיבמבה, ארוחת דגים לעומת ארוחת ילדים, עורך-דיןעורך-דינית
                      ה.         גזירה ונטייה - בין הדקדוק ללקסיקון
הבנה ועיבוד של מילים, מנה אכילה לעומת אכילה מרובה, walk-walked לעומת go-went
4.       הצד היישומי: אתגרים בפני מערכות אוטומטיות
הפיכת דיבור לטקסט, טקסט לדיבור, אוטומציה של ניתוח מילים ועוד
5.       סיכום וחזרה
מטלת סיום: מבחן (מרכיבי ציון: 70% בחינה 30% מטלות).
ספרות
ריינהרט, ט. 1994. מצבים מנטליים ושפה. מחשבות 66: 34-47.
שורצולד, א.ר. 2002. פרקים במורפולוגיה עברית. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
Akmajian, A., R.A. Demers and R.M. Harnish. 1984. Linguistics: An introduction to language and communication (2nd Edition). Cambridge, MA: MIT Press.
Best, C., G. McRoberts and E. Goodell. 2001. Discrimination of non-native consonant contrasts varying in perceptual assimilation to the listener's native phonological system. Journal of the Acoustical Society of America 109:775-794.
Dupoux, E., K. Kakehi, Y. Hirose, C. Pallier, and J. Mehler. 1999. Epenthetic vowels in Japanese. A perceptual illusion? Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 25:1568-1579.
Fromkin, V., and R. Rodman. An introduction to language. New York: Holt, Rinehart and Winston. pp. 28-38.
Jassem, W. 1976. The acoustics of consonants. Acoustic Phonetics. D.B. Fry (ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 124-131.
Ladefoged, P. and I. Maddieson. 1996. The sounds of the world's languages. Oxford: Blackwell Publishers ltd.
Mielke, Jeff. 2012. A phonetically-based metric of sound similarity. Lingua 122:145-163.
Pinker, S. 1997. Words and rules in the human brain. Nature 387:547-548.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת