חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  דתיות, מדעיות והמסורת היהודית - מבט חדש על טקסטים עתיקים
  Science, Religiosity and the Jewish Tradition: A New Look an  
1880-0607-01
סמ'  א'0800-1000001 רוזנברגשיעור פרופ פיש מנחם
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר
הקורס מבקש לטעון ראשית שמשבר המדע והדת מסתכם בהרבה יותר מאשר פערים כאלה או אחרים בין תמונת העולם המדעית, לבין תמונת העולם שאנשים דתיים סבורים שהם מחויבים לה מתוקף דתם (כמו גיל העולם או תורת האבולוציה). הטענה תהיה שהדוגמטיזם, הצייתנות הכנועה, השהיית השיפוט, וקבלת הדין והמרות המאפיינים את הדתות המונותיאיסטיות, נתפסים כעומדים בסתירה חדה לערכי האוטונומיה והאחריות המוסרית האישית של תרבות המדע של הנאורות.
 
טענתו השנייה והמרכזית של הקורס, אשר תתגבש תוך עיון בטקסטים נבחרים מספרות חז"ל, הנה שהספרות התלמודית - שהיא לכל הדעות הקאנון הפורמטיבי של הדת היהודית - חלוקה בינה לבין עצמה בדיוק בשאלה זאת, וכי קול מרכזי ביותר שלה מציע תפיסת דתיות עימותית (קרי בלתי צייתנית) החפה מכל כניעה וקבלת דין עיוורת. פולמוס הדתיות בספרות חז"ל, כפי שאקרא למחלוקת זאת, קוראת תגר מעניין על תפיסות מקובלות ביחס לתפילה, נבואה, סמכות הלכתית, קאנונית, ועמידה לפני האלהים.
 
מטלת סיום קורס: מבחן בית.  
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת