חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  התמודדות האדם עם מחלות נגיפיות
  Coping with Human Viral Infections  
1880-0403-01
סמ'  ב'1800-2000 שיעור פרופ בכרך ערן
סמ'  ב'1800-2000005 בריטניהשיעור פרופ גרשוני יונתן
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בתיאור מבנה והתרבות נגיפים (וירוסים) מחוללי מחלות בתאי אדם. נושאים שיכללו הם שיתוק ילדים, שפעת ואיידס ודרכים להתמודדות עם גורמי מחלות אלו. בקורס יינתן מבוא לביולוגיה של התא כבסיס להבנת מחזור ההתרבות של נגיפים וכן תתואר התגובה החיסונית באדם האחראית על התגוננות בפני נגיפים.
סילבוס מפורט


1880-0403-01 התמודדות האדם עם מחלות נגיפיות
Coping with Human Viral Infections
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ בכרך ערן

סילבוס מפורט/דף מידע
נושאי הקורס:
המבוא לביולוגיה של התא
·         מהות החיים – המים ותכונותיהם כמרכיב עיקרי בגופינו
·         התא כיחידת החיים
·         הכימיה של החיים – סוכרים, שומנים, חומצות אמיניות ואבני היסוד של ה DNA
·         תזרים המידע בתא – מגנים לחלבונים
·         מבנה ותפקוד אברוני התא
עולם הנגיפים 
·         מהם נגיפים? -- גם לחיידקים יש וירוסים!
·         שיתוק ילדים – פוליו
·         שפעת – בעבר וכיום
·         הרפס – שלא נדע
·         איידס – הכשל החיסוני הנרכש
תורת החיסון 
·         החיסון המולד
·         החיסון הנרכש
·         מלחמת הנגיפים מול מערכת החיסון
·         תרכיבי חיסון – סכנות מול תועלת
 
הקורס סמסטריאלי ובסופו מבחן בכתב.
----------------------------------------------------------------------
ספרי עזר אפשריים:
Essential Cell Biology – Alberts – Garland Press
 
Biology / concepts and connections – Campbell - Pearson Publishing
Campbell Biology: Concepts & Connections Plus MasteringBiology with eText -- Access Card Package: International Edition, 7/e
Reece, Taylor, Simon & Dickey
©2012 | Pearson | Kit/Package/ShrinkWrap; 928 pp | Available
ISBN-10: 0321761596 | ISBN-13: 9780321761590

אוניברסיטת ת