חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  שעונים ביולוגיים
  Biological Clocks  
1880-0402-01
סמ'  א'1600-1800005 בריטניהשיעור פרופ גוטהילף יואב
סמ'  א'1600-1800 שיעור פרופ קרונפלד שור נגה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סילבוס מקוצר

סיבובו של כדור הארץ סביב צירו וסביב השמש, וסיבובו של הירח סביב כדור הארץ, אחראים להשתנות מחזורית וקבועה של מאפייני הסביבה, כמו למשל רמת תאורה, טמפרטורה, קרינה ולחות. שינויים מחזוריים אלו חלים בסקאלה היומית, החודשית והשנתית. מרבית הפעילויות של יצורים חיים משתנים בהתאמה לשינויים אלו בתנאי הסביבה. כך נוצרים מקצבים באורך של שנה המותאמים לשינויי העונות, כגון רבייה והחלפת פרווה; מקצבים המותאמים לתנאי שפל וגאות בים; ומקצבים, באורך של יממה, המותאמים לשינויים שבין יום ללילה כגון שינה ועיירות. בנוסף לכך קיימים שינויים במדדים פיזיולוגיים לאורך היממה, כמו קצב חילוף חומרים, קצב לב ולחץ דם ואף שינויים בתפקודים קוגניטיביים כמו מהירות תגובה, זיכרון וחרדה. מחזורים אלו – הריתמוסים הביולוגיים – אינם תהליכים פסיביים התלויים בסביבה, אלא מבוקרים על ידי שעון ביולוגי פנימי אשר מודד זמן.

בשני העשורים האחרונים נערכו מחקרים אינטנסיביים במטרה להבין את השעון הביולוגי. בקורס זה נציג את המחקרים השונים ואת הידע שנצבר עד כה, את התפקיד החשוב של השעון הביולוגי בעולם החי, ומשמעותו בחיי האדם.

דרישות: 
השתתפות חובה ב-80% מהשיעורים. 
מטלה סופית: בחינה.

סילבוס מפורט


1880-0402-01 שעונים ביולוגיים
Biological Clocks
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ גוטהילף יואב

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת