חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  השלם וסך חלקיו: תפיסות בפיזיקה כימית של חומרים
  The Whole and The Sum of its Parts: Concepts in the Chemical  
1880-0308-01
סמ'  ב'1800-2000110 אורנשטייןשיעור פרופ דימנט חיים
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר
 
 
החומרים שסביבנו ושמהם אנו עצמנו בנויים מציגים מורכבות עצומה. כוס תה מכילה מולקולות מים במספר שקשה לדמיינו, כ- 1024, וכן מספר רב של מולקולות אחרות, חלקן מומסות במים וחלקן מכונסות במבנים גדולים יותר, והכל נמצא באינטראקציה ובתנועה תזזיתית מתמדת.
כיצד ניתן להגיע להבנה בסיסית של מערכת כזאת ולנבא את התנהגותה בתנאים שונים? המדע פיתח שני כלים תיאורטיים עיקריים כדי להתמודד עם האתגר הזה – התרמודינמיקה והתרמודינמיקה הסטטיסטית. הקורס ידון בעקרונות של שתי התורות ובקשר שביניהן. הוא יתמקד בתפישות בסיסיות, אשר חוזרות וצצות כאשר מיושמות התורות הללו למערכות מגוונות מעולם החומרים.

מטלת סיום: מבחן
סילבוס מפורט


1880-0308-01 השלם וסך חלקיו: תפיסות בפיזיקה כימית של חומרים
The Whole and The Sum of its Parts: Concepts in the Chemical
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ דימנט חיים

סילבוס מפורט/דף מידע
אי-סדר הכרחי – מהי אנטרופיה ומדוע יש בה צורך
אי-הפיכות של תהליכים – מדוע יש לזמן כיוון
שיווי-משקל כפשרה מיטבית – העוצמה והמגבלות של האופטימיזציה
על ההקבלה בין תרמודינמיקה סטטיסטית לבין מכניקה קוונטית
היתקעות ותסכול בעולם החומרים
תיאור רציף ובדיד של חומרים
התנהגות קלאסית וקוונטית – תופעות קוונטיות במערכות גדולות
קני-מידה אופייניים במרחב ובזמן ומה קורה לחומר בהיעדרם
התנהגות סינגולרית של חומרים – שינויים במצבי צבירה והקשר שלהם לסימטריה
תגובה של חומר להפרעות – תגובה הפיכה ובלתי-הפיכה, לינארית ואי-לינארית, נרחבת וממוקמת

אוניברסיטת ת