חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  האבולוציה של האדם
  Humen Evolution - The Fossil Evidence  
1880-0103-01
סמ'  א'1800-2000004 רפואה-סאקלרשיעור פרופ רק יואל
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר
 
1. מבוא כללי, מוצאם ודרך מציאתם של המאובנים. המאובנים כעדות לתהליך האבולוציוני.
2. אוסטרלופיתקוס אפרנסיס.
3. האם יש חיים לפני "לוסי"? ארדיפיתקוס: על הממצאים החדשים הקדומים ל-אוסטרלופיתקוס אפרנסיס.
4. ענף התפתחותם של האוסטרלופיתקים המגושמים: אוסטרלופיתקוס אפריקנוס.
5. אוסטרלופיתקוס רובוסטוס.
6. אוסטרלופיתקוס בואיזי.
7. סיכום ענף ההתפתחות של האוסטרלופיתקים המגושמים וראשית הופעתו של הסוג "הומו" (הומו האביליס?).
8. מהיכן הגיע ולמה התפתח הומו ארקטוס?
9. הנאנדרתאלים הקלסיים (הומו נאנדרתאלנזיס) באירופה.
10. מוצאו של הומו סאפיינס.
11. הומו סאפיינס מודרני: הגזעים בני ימינו, מוצאם ועתיקותם.
12. המשך, הגזעים המודרנים.
13. סוף דבר.

מטלת סיום הקורס: מבחן כיתה.
 

אוניברסיטת ת