חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ניהול המידע בארגון בעידן הסייבר
  Information Management in Organizations in Cyber Era  
1843-1221-01
סמ'  ב'1400-1600 שיעור ד"ר שמר יצחק
סמ'  ב'1400-1600206 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תיאור כללי :
הקורס מתמקד בשימוש מושכל בטכנולוגיית המידע בתהליכי קבלת החלטות בארגון ובשילוב משאב המידע באסטרטגיה הארגונית. 
הקורס מקנה לתלמידים מושגי יסוד בתחום מערכות המידע ובטכנולוגיות העדכניות של המידע, בוחן את הקשרים בין מערכות המידע לארגון, ובין טכנולוגיות המידע לסביבה העסקית, תוך הדגשת ההזדמנויות והאיומים בסביבת הסייבר. בכך מכשיר הקורס את התלמידים להתמודד טוב יותר עם הסביבה העסקית המודרנית.

ציון הקורס :
הציון הסופי של הקורס ישוקלל לפי המפתח :
עבודות שיוגשו במהלך הסמסטר 20% 
מבחן מסכם 80%

סילבוס מפורט


1843-1221-01 ניהול המידע בארגון בעידן הסייבר
Information Management in Organizations in Cyber Era
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר שמר יצחק

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת