חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סמינר מדעי המוח ג
  Neuroscience Seminar C  
1500-3010
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1200 סמינר ד"ר שיין מארק
סמ'  ב'1600-1800 סמינר
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת