חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סמינר סוגיות במדעי המוח ג
  Brain Sciences - Seminar  
1500-3002-01
סמ'  א'1000-1200201 נפתליסמינר
סמ'  א'1000-1200002 רוזנברגסמינר
סמ'  ב'1600-1800003 כיתות דן דודסמינר
סמ'  ב'1600-1800112 כיתות דן דודסמינר
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת