חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לחישוביות עצבית
  Introduction to Computational Neuroscience  
1500-3000-02
סמ'  ב'1200-1400005מנפתליתרגיל לקרץ יאיר
ש"ס:  1.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת