חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סמינר סוגיות במדעי המוח
  Neuroscience Issues Seminar  
1500-1010
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-1800002 שרמןשיעור פרופ ברק שגב
סמ'  א'1800-2000001 ביה"ס לשפותשיעור פרופ יובל גלית
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת