חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מימון פרוייקטים - היבטים משפטיים
  Legal Aspects of Project Finance  
1411-6735-30
סמ'  ב'2000-2130100 טרובוביץ משפשיעור מר רוה יהודה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מימון פרוייקטים- היבטים משפטיים - מר יהודה רוה

Legal Aspects of Project Finance

הקורס יעסוק בניתוח משפטי של עסקאות תשתית אקטואליות. בקורס תיבחנה עסקאות גדולות שנערכו לאחרונה במשק הישראלי, תוך עמידה על ההיבטים המשפטיים של עסקאות אלו ושימת דגש על הפרקטיקה המשפטית. הקורס יעסוק גם בניתוח נכון של הסיכונים העסקיים הטמונים בעסקאות מעין אלו, ועל תפקידו של עורך הדין בעריכת העסקה ובגידור הסיכונים והפחתתם לרמה מינימלית.

באופן כללי, יחולק מערך השיעורים בקורס לשני נושאים: הסכמי B.O.T. ו-P.F.I., שהינם "המילה האחרונה" בתחום הפיתוח והתשתיות; והיבטים משפטיים של פרויקט מלונאות - החל משלב הקצאת הקרקע ועד לתפעולו השוטף של המלון.

מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.

אופן הבחינה: ללא ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת