חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  חוק התשוקה:משפט, חברה ומיניות
  Law of Desire - Sexuality in Law and Society  
1411-5760-01
סמ'  א'1700-1830207 טרובוביץ משפסמינר פרופ גרוס אייל
סמ'  ב'1700-1830207 טרובוביץ משפסמינר
סילבוס מקוצר

חוק התשוקה : משפט, חברה ומיניות – פרופ' אייל גרוס

בסמינר זה נעסוק בהבניות החברתיות המודרניות של מיניות (כמו "הטרוסקסואליות" ו"הומוסקסואליות" ו"ביסקסאליות") וזהות מגדרית (כמו "טרנסג'נדר) ובתפקידו של המשפט בעיצובן. הסמינר בוחן את עצם הקטיגוריות האלה והמשמעות שניתנת להם בשיח המשפטי ובתפר של משפט וחברה.: כיצד משתתף זה ביצירת קטיגוריות אלה ושרטוט הגבולות ביניהן? נקרא ספרות העוסקת בתיאוריות של מיניות וזהות מגדרית ובמשפט ומיניות וזהות מגדרית, וכן פסיקה בינלאומית, השוואתית וישראלית שנוגעת לזכויות אדם בהקשר של מיניות וזהות מגדרית. נבחן את הקשר בין זכויות אדם בהקשר של מיניות ולאומיות ושל גלובליזציה ואת הפוליטיקה הגלובלית של זכויות להט"ב. הספרות התיאורטית שתקרא תכלול טקסטים מרכזיים בתיאוריה קווירית, מאת מישל פוקו, דיוויד הלפרין, איב קוסופסקי סדג'ויק, ג'ודית באטלר, אדריאן ריץ', גייל רובין, ג'אנט האלי ואחרים. הפסיקה שנקרא תהיה בדרך כלל כזו שעוסקת בזכויות של הומואים, לסביות וטרנסג'נדרס. נבחן כיצד פסיקה זו עוסקת בשאלה מהי הטרוסקסואליות, מהי הומוסקסואליות, ומהי מיניות בכלל
מרכיבי הציון :עבודה סמינריונית, הגשת ארבעה ניירות עמדה על חומר הקריאה במהלך הסמסטר.חובה -  על ניירות העמדה ינתן ציון עובר/נכשל והגשתם ומעבר הם תנאי להגשת העבודה הסמינריונית 

הסמינר מזכה ב-4 ש"ס.

 

 

 

 

 
Course description

Law of Desire - Sexuality in Law and Society – Prof. Eyal Gross

 

 

In this seminar we will look at the social construction of sexuality (like “heterosexuality”, “homosexuality”, “bisexuality”) and gender identity (like “transgender”) and at the law’s role in shaping them. The seminar considers these categories and the meaning given to them in legal discourse and in the intersection of law and society. How does law partake in creating these categories and drawing the lines between them? We will read literature dealing with theories of sexuality and gender identity and on law and these issues, and international, comparative and Israeli case law dealing with sexuality and gender identity. We will look at the connections between sexuality and nationality and human rights and at globalization and the global politics of LGBT rights. We will read literature by major writers in queer theory such as Michel Foucault, David Halperin, Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler, Adrienne Rich, Gayle Rubin, Janet Halley and others. The case law we will read will usually deal with LGBT rights. We will consider how the case law engages with what is heterosexuality, what is homosexuality and what is sexuality in general.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת