חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מיומנויות בהנחיית קבוצות - פיתוח מנהלים*
  Facilitating Skills for Mng Developments Trainers  
1263-3213-01
ניהול
סמ'  א'1100-1345301 רקנאטישיעור מר ברייר גד
סילבוס מקוצר
הקורס מתמקד בתהליכי למידה והכשרה של מנהלים בארגונים בני זמננו. הקורס נועד להקנות ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים בתחום פיתוח וניהול הכשרות מנהלים וגם להכרת העקרונות התיאורטיים שעליהם מבוססות תכניות שונות לפיתוח מנהלים בארגונים.
הקורס יקיף גישות ומודלים של הקניית מיומנויות המבוססים על תיאוריות של למידת מבוגרים. בנוסף נועד הקורס להקנות הבנה של תהליכי הקנית מיומנויות ניהול ומנהיגות בסביבת העבודה הארגונית והבנה של תהליכי ניתוח ועיצוב מושכלים של סביבות למידה אלה.
בקורס יילמדו מודלים וכלים לפיתוח, בנייה ועיצוב של תהליכי למידה למנהלים תוך שימוש בכלי למידה מגוונים ובשילוב התנסות מעשית.
חלק מהקורס יועבר במתכונת "מדגימה" של סדנת אימון להעברת סדנאות הדרכה לימודיות בסוגיות של פיתוח מיומנויות למנהלים בכירים.
הקורס יאפשר תרגול וקבלת משוב על העברת Mini Module  באחד מהנושאים המקובלים בהכשרת מנהלים בכירים כגון: מדיניות:יעוד-חזון-אסטרטגיה-ערכים, מנהיגות טרנספורמטיבית, ניהול צוות בכיר , סדנת SWOT Analysis  , ועוד.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת