חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פרויקט: הערכת שווי חברות
  Corporate Valuation  
1261-7301-01
ניהול | מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי
סמ'  קיץ פרוייקט ד"ר לוי שי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1