חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מימון התנהגותי
  Behavioral Finance  
1261-3375-01
ניהול | מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי
סמ'  קיץ שיעור ד"ר דישטניק דוד יוסף
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במחקר האקדמי העוסק במימון ניסויי והתנהגותי. קיימות עדויות רבות המצביעות כי ההנחות הקלאסיות: שהמשקיעים הם ראציונליים והשווקים הפיננסיים הם יעילים - לא מתארות באופן מלא את המציאות בשווקים הפיננסיים. אנו נסקור את הספרות העכשווית בנושא. בנוסף, חל גידול במחקר אשר משתמש בניסויי המעבדה על מנת לחקור תופעות כלכליות ומימוניות. אנו נסקור ונדגים מספר ניסויים במסגרת הקורס.

סילבוס מפורט

ניהול | מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי
1261-3375-01 מימון התנהגותי
Behavioral Finance
שנה"ל תשע"ט | סמ'  קיץ | ד"ר דישטניק דוד יוסף

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1