חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אופציות ומכשירים עתידיים
  Options and Futures  
1261-3344-01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
ניהול | מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי
סמ'  א'0800-1100 שיעור ד"ר דישטניק דוד יוסף
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

דרישות קדם:  תורת ההשקעות וניתוח ני"ע

השינויים התכופים בשערי המניות, שערי המטבעות, ומחירי הסחורות בעשורים האחרונים גרמו לגידול בביקוש למכשירים עתידיים פיננסיים (כגון אופציות וחוזים עתידיים) למטרות ניטרול סיכונים ולמטרות השקעה. כפועל יוצא, נסחרים כיום בשווקים הפיננסיים העולמיים מכשירים אלו.

הקורס עוסק בשימוש בנגזרים פיננסים ומתמקד בחוזי אופציה ובקשר שלהם לנגזרים פיננסים אחרים כגון חוזים עתידיים. במסגרת הקורס יוצג השימוש שניתן לעשות באופציות וחוזים עתידיים לניהול וניטרול סיכונים תוך פירוט אסטרטגיות השקעה. בנוסף, יוצגו עקרונות לתמחור אופציות ומודלים שונים להערכת שווים של אופציות ומתן דגש על עקרון העדר ארביטראז. כן יוצגו אסטרטגיות השקעה מתקדמות המשלבות מכשירים נגזרים.

 

סילבוס מפורט

ניהול | מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי
1261-3344-01 אופציות ומכשירים עתידיים
Options and Futures
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר דישטניק דוד יוסף

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1