חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
  Investment Theory and Securities Analysis  
1261-3341-10
ניהול | מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי
סמ'  א'2015-2130 תרגיל גב' ענוה אורלי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

הקורס נועד לספק כלים אנליטיים וידע הדרושים למנהל תיקים מקצועי ומשקיע בשוק ההון לצורך תמחור והערכה של נכסים פיננסים שונים, תחת תנאי אי ודאות.

הקורס מתחיל בסקירה של שווקי ההון בארץ ובעולם ושיטות המסחר השונות, בהמשך יוצגו מודלים שונים לתמחור נכסים מסוכנים וביקורות על מודל ה-CAPM שנלמד בקורס המבוא. נשתמש בתובנות אלו גם ללמידת המתודולוגיה הנכונה למדידת ביצועי מנהלי תיקים. לבסוף נרחיב על תמחור הנכסים הפיננסים העיקריים, מעבר למניות ובעיקרם: איגרות חוב ונגזרים פיננסיים כגון חוזים עתידיים, חוזי החלף ואופציות.

במידה והזמן יאפשר נדון גם בממצאים אמפיריים שונים על יעילות השוקים הפיננסים.

סילבוס מפורט

ניהול | מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי
1261-3341-10 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
Investment Theory and Securities Analysis
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | גב' ענוה אורלי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1