חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
  Investment Theory and Securities Analysis  
1261-3341-01
ניהול | מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי
סמ'  א'1715-2000 שיעור מר ברוורמן עודד
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

היקף הקורס: 2 י"ס

הקורס נועד לספק כלים אנליטיים וידע הדרושים למנהל תיקים מקצועי ומשקיע בשוק ההון לצורך תמחור והערכה של נכסים פיננסים שונים, תחת תנאי אי ודאות. הקורס כולל גם דיון רחב במחקרים שונים מתוך מטרה להעניק את הכלים הבסיסיים לביצוע עבודת מחקר על שוק ההון. בכלל זה הקורס דן בנכסים הפיננסים העיקריים: איגרות חוב, מניות ונגזרים פיננסיים.

הקורס מתחיל בסקירת שוק ההון בארץ ובעולם, ממשיך בביקורות על מודל ה-CAPM שנלמד בקורס המבוא ומציג מודלים חלופיים למודל זה. הקורס דן בממצאים אמפיריים שונים על יעילות השוקים הפיננסים, מדידת ביצועי מנהלי תיקים ומהווה מבוא להערכת אגרות חוב ונגזרים פיננסים.

 

 

סילבוס מפורט

ניהול | מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי
1261-3341-01 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
Investment Theory and Securities Analysis
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | מר ברוורמן עודד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1