חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ניהול פיננסי
  Financial Management  
1261-3340-10
ניהול | מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי
סמ'  ב'1845-2000 תרגיל גב' ענוה אורלי
סמ'  ב'2015-2130 תרגיל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס עוסק בהערכה (Valuation) של נכסים פיננסיים. נכסים פיננסיים מקנים לבעליהם זכויות (Claims) לתקבולים בעתיד. סכום התקבול איננו ידוע מראש, כלומר ההערכה נעשית בתנאי אי-ודאות. הנכסים הפיננסיים העיקריים הם: מניות, אגרות חוב, אופציות וחוזים עתידיים (Futures & forwards).  בספרות המימון פותחו מודלים להערכת נכסים אלה המתבססים על הנחות על העדפות הסיכון של המשקיעים או אלימינציה של אפשרויות ארביטרג', היינו הנחות על תפקוד שוקי ההון.

מודל CAPM הוא דוגמה למודל הנבנה על בסיס הנחות לגבי פונקצית התועלת. מודל APT או מודל הערכת האופציות של בלק ושולס הם דוגמה למודלים הבנויים על ההנחה שבשוק הון משוכלל לא ניתן להשיג תשואה דיפרנציאלית מנכסים (או קומבינציה של נכסים) אקויוולנטיים.

הקורס מכסה נושאים בהערכת אגרות חוב וכן אסטרטגיות השקעה המקנות הגנה (hedge) נגד שינוי נכס הבסיס. ספרות המימון פיתחה לאחרונה מודלים להערכת חוזים עתידיים. יושם דגש על ההבחנה בין שני הסוגים השכיחים של חוזים אלה: forward ו-Future.

לקראת סוף הקורס נדון במכשירי השקעה הנסחרים בשוק ההון הישראלי ובתפקודה של הבורסה לני"ע בת"א ובמידת האפשר ייערך סיור בבורסה לני"ע.

 

סילבוס מפורט

ניהול | מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי
1261-3340-10 ניהול פיננסי
Financial Management
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' ענוה אורלי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1