חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ניהול השיווק
  Principles of Marketing Management  
1261-2413-01
ניהול | מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי
סמ'  ב'1115-1400 שיעור ד"ר שאנן סצ'י רינת
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

היקף הקורס: 2 י"ס  --

פעילותו השיווקית של כל ארגון הינה בעלת חשיבות מכרעת בהצלחתו. סביבות המיקרו והמאקרו בהן פועל הארגון מציבות בפניו מציאות מורכבת ומאתגרת, עמה הוא נדרש להתמודד ומדגישות את החשיבות של אימוץ התפיסה השיווקית ההוליסטית כקו המנחה לניהול ארגונים. בקורס זה תילמד ה"שפה השיווקית" ויוצגו בו אספקטים תיאורטיים שונים בתחום ניהול השיווק  ואופן יישומיהם. הקורס מציג מסגרת לניתוח בעיות שיווקיות וזיהוי חלופות לפתרונן, מספק כלים לתכנון אסטרטגי וקבלת החלטות בשיווק ומיישם אותם במגוון אירועים ודוגמאות מהשוק הישראלי והבין-לאומי. בנוסף, יעסוק הקורס בהכרת מרכיבי התכנית השיווקית ואופן כתיבתה באופן המבטא הבנה מעמיקה של הסביבה העסקית בה הארגון פועל ומציג את המהלכים השיווקיים הנדרשים לשם השגת יעדיו.

 

סילבוס מפורט

ניהול | מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי
1261-2413-01 ניהול השיווק
Principles of Marketing Management
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר שאנן סצ'י רינת

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1