חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרויקט: ניהול לחצים בעבודה: אבחון והתערבות
  Project: Managing stress at work: Diagnosis and intervention  
1243-7001
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
הצג קבוצות
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת