חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  קהילות עשיה ולמידה
  Communities of Practice  
1243-3559
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
סמ'  ב'1545-1830408 רקנאטישיעור ד"ר גינזבורג איריס
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

קהילות אנושיות קיימות משחר ההיסטוריה, כך גם למידה. קהילות עשיה ולמידה -  Community of Practice (CoP) הוא תחום שלם המתייחס לקהילות שבאמצעותן מתרחשת למידה משמעותית של הפרטים המרכיבים את הקהילה, תוך כדי שהם שותפים לעשיה. CoP מאפשרת גם למידה מודעת ופורמלית (explicit) וגם למידה מעשית שאינה בהכרח מודעת (implicit, tacit). ארגונים משתמשים בקהילות ככלי להנחלת תרבות, לקליטת עובדים חדשים, לשמירה וקידום מקצועיות העובדים, ולגיבוש זהות ארגונית. נכון להיום CoPs צריכות להביא בחשבון גם אלמנטים של בינוי קהילה פיזית וקשרים פנים-אל-פנים וכן אלמנטים של קהילות אונליין ולחבר ביניהם. פרמטר נוסף הוא הקשר של הקהילה לארגון - האם הקהילה היא פנים ארגונית, חוצת ארגונים, או חיצונית לחלוטין לארגון אך קיים בינה לבין הארגון קשר מתמשך שמועיל לכולם.

בקורס נעסוק בקהילות ככלי ארגוני הרלוונטי לפעילויות כמו בנייה ולמידה של כישורים חדשים, שימור עובדים ולכידות, בניה ועידוד תרבות אירגונית, ובניית קהילות מוצרים. בנוסף, נתייחס גם למקצוע חדש יחסית והוא ניהול קהילות בתוך או מטעם ארגונים.

העבודה בקורס תהיה על קהילה בארגון קיים. התלמידים יתבקשו לנתח את הקהילה, מטרותיה, דרכי עבודתה, להעריך את איכותה ולהציע דרכים לשיפור. התוצר הסופי יהיה מצגת לנציגי הארגון, וכן עבודה בכתב שתוגש כחודש לאחר סיום הסמסטר.

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
1243-3559-01 קהילות עשיה ולמידה
Communities of Practice
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר גינזבורג איריס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת