חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תהליכים קבוצתיים למנהיגות אפקטיבית
  Group Processes for High Performance Leadership  
1243-3558
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
קבוצה 01
סמ'  א'1715-1830306 רקנאטישיעור ד"ר שגיב תמר
סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
1243-3558-01 תהליכים קבוצתיים למנהיגות אפקטיבית
Group Processes for High Performance Leadership
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר שגיב תמר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת